HDGL Mladá Boleslav Open

Datum 27.04.2024 - 28.04.2024
Ligy ČADG 2
AMATÉRSKÁ DISCGOLFOVÁ LIGA
PDGA C - Odkaz
Hřiště DiscGolfPark Štěpánka Mladá Boleslav
Ředitel turnaje Hanuš Velebný, #3583: hanus.velebny@gmail.com
Pomocný ředitel :
Kapacita 90 hráčů

Informace

Internetový obchod Ultimo.cz a Česká asociace discgolfu

Vás zvou na turnaj Amatérské discgolfové ligy (ADL) 2024

Termín

Turnaj se odehraje 27.-28. dubna 2024
25. dubna odpoledne a 26. dubna bude hřiště připraveno pro trénink

 

Mapa hřiště

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 celkem
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 66
160 96 207 77 118 67 143 135 152 174 82 150 145 122 168 254 75 96 2421

 

 

Caddy book

najdeze zde
 

Pravidla

Obecná pravidla:
 • OB jsou značena bílými, popřípadě červenými praporky
 • kruhy jsou značeny růžovými štětičkami
 • dropzony jsou značeny bílými kolíky
 • mandatory jsou značena oranžovými šipkami, linie manda pak červenými kolíky
 • výhoziště představují koberce nebo gumové rohože, všechna výhoziště jsou vybavena teesigny s nápisem ADL 2024 HDGL MB Open
 • řeka Klenice je vždy OB, OB je zde vždy vyznačeno praporky
 • vzhledem k bezpečnosti hráčů je linie praporů značících OB vždy nejméně 1 metr od břehu řeky
 • veškerý asfalt je OB (např. cesta nalevo od #1, chodník a silnice nalevo od #16, cesta napravo #14), toto OB není značeno praporky
 • pokud to není vyznačeno praporky, zpevněné cesty v parku nejsou OB
 • uzavřené cesty jsou na obou koncích vyznačeny páskou a cedulí
 • ostatní cesty jsou veřejné a je potřeba dbát na bezpečnost
 • veškerá jiná voda, než řeka Klenice (např. potok na #13, nebo kaluže a pod.) jsou hrány jako náhodná voda
 • veškeré ploty (např. kynol. klub či cyklopark  na #13 jsou OB (bez značení praporky)
 • na několika jamkách jsou nepoužité koše pevného layoutu, pokud je hráč omylem zasáhne, markuje pod diskem a pokračuje dalším hodem
 • vždy platí pravidla napsaná na teesignech
 
Pravidla na jednotlivých jamkách:
#1
 • všechny cesty na fairwayi včetně cesty za košem jsou uzavřeny pro veřejnost
 • asfaltová cesta vlevo je OB (bez značení)
 • voda vpravo a cesta za košem jsou OB (vyznačeno praporky)
 • na fairwayi je vyznačeno double mando - oranžové šipky
 • dropzona je ve středu double manda
 • na fairvayi jsou koše pevné 1, budou označeny, ale pozor na hru na nesprávný koš
 • na fairvayi jsou výhoziště pevné 2 a 3, to by ale nikoho zmást nemělo
#2
 • cesta je uzavřena pro veřejnost
 • strom vlevo před výhozištěm je mando zprava, Mando je vyznačeno šipkou, dropzona je napravo od stromu
 • vlevo za košem jsou posilovací stroje a mírně vlevo za košem dětské prolézačky, obojí je dost daleko, aby hra byla bezpečná, ale je lepší o tom vědět
#3
 • řeka vlevo a cesty vpravo a za košem jsou OB, vše značeno vlajkami
 • obě cesty jsou veřejné a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
#4
 • cesta vpravo je OB značené vlajkami
 • cesta vpravo je veřejná a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • pozor na hráče na jamce #5, kteří se mohou dostat do dosahu vašich disků
#5
 • řeka vlevo a cesta za košem jsou OB značené vlajkami
 • cesta za košem je veřejná  a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • pozor na hráče #4, kteří se mohou dostat do dosahu vašich disků
#6
 • 10m kruh je zároveň hranicí OB
 • hráč, který mine drivem kruh pokračuje z dropzony
 • hráč, který při patování zahraje do OB pokračuje podle běžných pravidel OB
 • cesty vpravo a za košem jsou veřejné a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
#7
 • řeka vlevo a cesta za košem jsou OB značené praporky
 • cesta vpravo a cesta křižující fairway za mostem nejsou OB
 • všechny cesty jsou veřejné a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • pokud budete hrát drive přes most, je nezbytné spotovat
 • přechod na #8 je delší, za hudebním altánem se dejte vpravo do kopce po fairwayi pevné jamky č. 8 až do ulice Okrajová. Pokračujte stále rovně, asi 20 m za posledním domem najdete výhoziště #8 
#8
 • jamka #8 vznikla sloučením pevných jamek č. 8 a 9, koš pevné 8 je označen, přesto pozor na hru na nesprávný koš
 • za košem je prudký svah
 • všechny cesty jsou veřejné a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • pozor na hráče na #9 i jejich disky
#9
 • jamka se hraje na koš pevné jamky č. 13
 • výhoziště #9 je jen několik metrů vpravo od výhoziště pevné jamky č. 12, pozor na hru z nesprávného výhoziště
 • jamka křižuje fairway pevné jamky č. 12, koš pevné 12 je označen, přesto pozorn na hru na nesprávný koš
 • za košem je zeď soukromého pozemku
 • všechny cesty jsou veřejné a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • pozor na hráče na #8 i jejich disky
 • přechod na #10 je opět delší, po ulici Okrajová se vraťte k fairway pevné jamky č. 8, po ní sestupte do oblasti hudebního pavilonu, výhoziště je za ním vpravo
#10
 • jamka je shodná s pevnou jamkou č. 15 a probíhá v prostoru mezi cestou vlevo a svahem vpravo, koš není z výhoziště ideálně viditelný
 • cesta vlevo je veřejná a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • při přechodu na #11 přejděte na cestu za košem a na nejbližší křižovatce se dejte rovně, až vystoupáte do míst, kde se terén srovná, hledejte výhoziště #11 vlevo od cesty
#11
 • výhoziště je mezi stromy vlevo od cesty
 • v oblasti altánu je double mando vyznačené šipkami
 • dropzona je v jeho středu
 • koš je za málo frekventovanou cestou, přesto dejte pozor
 • v altánu se občas zdržují návštěvníci parku, dejte pozor
 • pro přechod na #12 se dejte na cestu pravo od koše po ní pokračujte ve směru #11 až k cykloparku, kde odbočte doprava a za cykloparkem doleva okolo kynologického cvičiště. Po této cestě pokračujte asi 350 m do oblasti ulice K Podchlumí. Výhoziště #12 leží nalevo hned u cesty.
#12
 • cesta na jamkách #12 a #13 je pro veřejnost uzavřena, přesto buďte opatrní
 • strouha po pravé straně je hazard, hranice je vyznačena vlaječkami
 • pokud se na fairwayi objeví louže, hrají se jako náhodná voda
#13
 • fariway #13 vede po cestě mezi stromy, koš je na plošině pod skalou vpravo na konci údolí
 • ploty kynologického klubu a cykloparku po levé straně jsou OB bez značení vlaječkami
 • kolíky vpravo od strouhy nejsou součástí hřiště
 • potok, který křižuje fairway asi v jejích dvou třetinách, je obvykle bez vody, pokud ne, hraje se jako náhodná voda
#14
 • tato jamka vede po nepoužívané cestě od cykloparku ke skautské klubovně
 • na asfalt asi nikdo nedohodí, ale v každém případě je OB bez značení praporky
 • cesta křižující faiway před košem je veřejná  a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • vpravo od koše je prudký svah
 • přístup na #15 vede doleva po cestě před košem. Po schodech nahoru, rovně přes park a podél plotu až dolů na louku tvořící fairway #15. Po cestě nad fairwayí se dejte doleva, zhruba na úrovni vyhlídkového mola najdete v prostoru mezi cestou a řekou výhoziště #15
#15
 • řeka vlevo je OB značené praporky
 • cesty vpravo a za košem nejsou OB, ale jsou veřejné a je nezbytné dávat pozor, aby nedošlo k ohrožení chodců
 • na fairway je jeden koš a dvě výhoziště pevného layoutu, koš je označen. Pozor na hru z nesprávného výhoziště, nebo na nesprávný koš
 • při přechodu na #16 pokračujte okolo parkoviště, podél #1 k ulici Na Celně. Přejděte most, výhoziště je na louce za mostem.
#16
 • řeka je OB značené praporky
 • asfaltový chodník a silnice vlevo jsou OB bez označení praporky
 • v důsledku hnízdění ptáků je OB hranice dále od řeky a fairway je tak užší než obvykle
#17
 • řeka je OB, louky před a za řekou jsou save
 • pozor za stormy za košem je veřejná cesta, delší pravácké unhyzery mají tendenci na ni fadeovat
 • k přechodu řeky použijte lávku vlevo
#18
 • řeka je OB
 • pozor, za stromy po levé straně fairwaye a koše je veřejná cesta, berte ohled na chodce
 • na #1 jistě trefíte sami :)

Hráčské kategorie

Viz níže. Do kategorií se člení dle pohlaví a PDGA ratingu. Každý hráč má právo se přihlásit i do vyšší kategorie, než je jeho, tedy např. MA1 namísto MA2, FA1, MJ18 a pod. Kategorie MPO je určena profesionálům. Do této kategorie se může přihlásit kdokoli, ovšem smyslem ADL je především účast amatérů v amatérských kategoriích.
 
MA1 > 935 PDGA Am., PDGA Pro. < 970
MA2 > 900 < 935
MA3 > 850 < 900
MA4   < 850
FA1 > 775 PDGA Am., PDGA Pro. < 875
FA3   < 775
MJ12   do 12 let včetně
MJ15 od 13 let do 15 let včetně
MPO   PDGA Pro. > 970
FPO   PDGA Pro. > 875


Jamky pro rozhoz

Jamky #1, #2, #3, #4, #15. Pokud se stále nerozhodne, bude následovat CTP na #1 pevného kurzu.

 

Turnajové centrum

Stan Ultimo nedaleko výhoziště #1.

 

Toalety a umývárna

Toalety najdete v budově plaveckého bazénu, veřejné toalety nejdete také za mostkem mezi jamkami #1 a #2, případně #15 a #16.

Příjezd

V době konání turnaje vrcholí rekonstrukce křižovatky Vančurova/Na Celně, která o víkendu ještě nebude hotová. K příjezdu využijte ulici Vančurova, která vede podél jamky #16 a výhoziště #17.

Parkování

Parkování je možné u městského bazénu. Bohužel se v sobotu kryjeme s plaveckými závody, takže může být problém s místem. Na níže uvedené mapce jsou zakreslena všechna parkoviště v okolí bazénu, která můžete použít. Místa je dost, ale raději varuji. Pokud se nevejdete, nebo začínáte na #8, #9, případně i #4, #5, #6, `#7 a #10 podívejte se na parkoviště u zimního stadionu v ulici Viničná (viz níže).

 

Další variantou je parkování u zimního stadionu Viničná, odkud je to kousek na jamky #8 a #9. Viz mapka níže.

 

 

Harmonogram turnaje

 

Pátek 26. dubna:

8:00-19:00 - trénink (po 19 hod. bude část košů sklizena) 
registrace v turnajovém centru

 

Sobota 8. dubna:

7:00-8:00 - registrace
8:00-8:30 - přesun na hřiště
8:30-12:30 - první kolo
12:30-14:00 - oběd
14:00-18:00 - druhé kolo

 

Neděle 9. dubna:

9:30-10:00 - přesun na hřiště
10:00-14:00 - 3. kolo
14:30 - vyhlášení výsledků v turnajovém centru

 

Výhoz: Vzhledem k rozloze hřiště nebude výhoz ohlašován zvukem, ale všechny flighty budou startovat samostatně dle určeného času výhozu.
Meeting: meeting bude prováděn elektronickou formou tedy emailem
Zapisování: standardně na idiscgolf.cz (heslo hdgl) a PDGA Live.

 

Platba startovného

platba předem na účet: 123-6350090277/0100
VS: 1626
poznámka pro příjemce: jméno a příjmení hráče
 
 
Foreign participants: Adult ČADG member - 37,50 €, Adult ČADG non member - 31,5 €, Junior ČADG member - 19,7 €, Junior ČADG non member - 25,6 €
IBAN: CZ5601000001236350090277, BIC / SWIFT code: KOMBCZPPXXX
 
V případě odhlášení z turnaje se startovné vrací dle soutěžního manuálu PDGA (bod 1.03).

Hráčský balíček

Poukázka 150 Kč na nákup od Ultima (rozešle Kuba mailem). Uplatnit možno na místě (speciality objednat u Kuby předem), nebo na www.ultimo.cz. Během turnaje bude připraveno běžné lehké občerstvení - ovoce, tyčinky, oplatky, voda.

 

Stravování

Nejbližší restaurace je v budově městského bazénu. Jelikož je park Štěpánka velmi blízko centra MB, v bezprostředním okolí najdete mnoho dalších možností, kde se dobře najíst dle vaší chuti a vkusu. Majitel restaurace u kurtů (za košem #6) vzkazuje, že bude vařit českou klasiku za ceny do 150 Kč.
 

 

Ubytování

Podobně jako s jídlem, i z hlediska bydlení nabízí MB mnoho možností a výběr tak ponechám zcela na Vás. Pokud by někdo chtěl využít vlastní obytný karavan, prosím o info předem, zkusím to domluvit se správcem plaveckého bazénu a tedy i přilehlého parkoviště. 

 

Diváci

Jelikož se jedná o špičkovou sportovní akci, během které lze očekávat velmi kvalitní výkony většiny hráčů, diváci jsou samozřejmě vítáni. Vstupné je zdarma a pokud nemáte s discgolfem ještě mnoho zkušeností, určitě se podívajte na stručný návod, jak se na DG turnaji chovat.

 

Partneři turnaje

 

Statutární město Mladá Boleslav


 

Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 800,- Kč 950,- Kč -
FPO 800,- Kč 950,- Kč -
MJ12 500,- Kč 650,- Kč -
MJ15 500,- Kč 650,- Kč -
MA1 800,- Kč 950,- Kč -
MA2 800,- Kč 950,- Kč -
MA3 800,- Kč 950,- Kč -
MA4 800,- Kč 950,- Kč -
FA1 800,- Kč 950,- Kč -
FA3 800,- Kč 950,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
09.03.2024 20:00 - 15.03.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 2
16.03.2024 20:00 - 22.03.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 3
23.03.2024 20:00 - 29.03.2024
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 4
30.03.2024 20:00 - 26.04.2024
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Dominik Bandas 258616 867 863 MA3 SC Hlinná Wild card
2 Martin Zeman "Marty" 206857 900 911 MA2 DGC Praha Registrovaný
3 Josef Cach 188588 971 965 MA1 FloppyDisk Registrovaný
4 Jan Studnička 162118 937 941 MA1 BudweisDC Registrovaný
5 Michal Kundera 136602 936 934 MA1 Animals Registrovaný
6 Marek Surjomartono 147916 938 941 MA1 DGC Praha Registrovaný
7 Petr Šašek "Frťan" 161309 884 898 MA3 PeaceEgg Registrovaný
8 Martin Pavlík 206231 910 903 MA2 HotShots Registrovaný
9 Antonín Krumpholc 256522 805 805 MA4 DGC Polabí Registrovaný
10 Martina Hošková "Žralok" 91716 853 845 FA1 DG Eagles Registrovaný
11 Jakub Hošek 130320 916 913 MA2 DGC Praha Registrovaný
12 Adam Surjomartono "🕶️" 148373 873 873 MA3 DGC Praha Registrovaný
13 Šimon Daněk 130832 945 937 MA1 BudweisDC Registrovaný
14 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 868 861 MA3 DGC Kadaň Registrovaný
15 Tomáš Dvořák 247686 871 885 MA3 DGC Polabí Registrovaný
16 Daniel Číhal 212207 920 927 MA2 DGC Beskyd Registrovaný
17 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 907 925 MA2 DG Eagles Registrovaný
18 Jitka Kubešová 273308 724 753 FA3 DG Eagles Registrovaný
19 Matouš Hlobil 279245 858 846 MA3 DGT Hawks Registrovaný
20 Jan Freiberk "Freiby" 267591 899 893 MA3 FloppyDisk Registrovaný
21 Ondřej Feix 258725 922 931 MA1 DGT Hawks Registrovaný
22 Martin Feix 251767 863 871 MA2 DGT Hawks Registrovaný
23 Jiří Feix 261281 690 691 MA4 DGC Praha Registrovaný
24 Tomáš Smolík 252888 882 877 MA3 BudweisDC Registrovaný
25 Markéta Vopavová 252909 781 774 FA3 BudweisDC Registrovaný
26 Michal Surjomartono 147913 932 939 MA1 DGC Praha Registrovaný
27 Jiří Zeman "Francis" 238981 906 904 MA2 HotShots Registrovaný
28 Zuzana Marková 238980 855 857 FA1 HotShots Registrovaný
29 Nikola Tlášek 201130 884 884 MA3 BudweisDC Registrovaný
30 Petr Adamovský 238429 902 893 MA2 DGC Praha Registrovaný
31 Vladimír Vaněk 278758 795 773 MA4 DGC Praha Registrovaný
32 Ondřej Bark 227031 916 906 MA2 Registrovaný
33 Marek Slezák 227642 846 852 MA3 DGC Praha Registrovaný
34 František Řídký 207001 861 854 MA3 Registrovaný
35 Lukáš Janovský 243253 865 870 MA3 DGC Praha Registrovaný
36 Zdeněk Hotovec 231440 910 929 MA2 HUNTERS Registrovaný
37 Hanuš Velebný 131303 728 732 MA4 SC Hlinná Registrovaný
38 Lukáš Kuldanek 158868 926 924 MA2 HUNTERS Registrovaný
39 Jakub Šikýř 120500 943 929 MA2 HUNTERS Registrovaný
40 Viktor Schejbal 281677 828 MA3 Registrovaný
41 Pavel Částek 189551 938 945 MA1 BudweisDC Registrovaný
42 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 849 850 MA4 BudweisDC Registrovaný
43 Michal Bark 241110 859 835 MA3 Registrovaný
44 Jakub Koštel 115203 914 916 MA2 DGC Praha Registrovaný
45 Petr Machovec 159028 875 884 MA3 BudweisDC Registrovaný
46 Václav Charvát 232325 808 768 MA4 HUNTERS Registrovaný
47 Josef Troup "Piluzataah" 203963 908 906 MA2 BudweisDC Registrovaný
48 Branislav Šimko 178072 834 840 MA4 DGK Kladno Registrovaný
49 Petr Chalupa "Chali" 201461 813 824 MA4 DGK Kladno Registrovaný
50 Roman Štědrý 274108 841 872 MA3 BudweisDC Registrovaný
51 František Bucha 270112 900 897 MA3 DGC Praha Registrovaný
52 Vlastimil Janda 91817 818 830 MA4 DGC Kobylí Registrovaný
53 Martin Štička 183615 870 887 MA3 DGC Praha Registrovaný
54 Martin Vrbíček 276114 917 908 MA2 Registrovaný
55 Šimon Smětal 266558 881 900 MA2 DGC Praha Registrovaný
56 Jakub Jeřábek 249010 920 916 MA2 DGC Praha Registrovaný
57 Matyáš Bareš 129605 940 969 MA1 TMHOI Registrovaný
58 Tomáš Hovorka 106574 889 890 MA3 DGC Praha Registrovaný
59 Pavel Ježek 106573 897 890 MA3 Registrovaný
60 Jakub Svěrek 106581 833 852 MA3 Registrovaný
61 Jakub Tuka MJ15 DGT Hawks Registrovaný
62 Michael Studnička 162117 941 944 MA1 BudweisDC Registrovaný
63 Roman Jurajda 181253 962 958 MA1 BUŘOV Registrovaný
64 Martin Fojtík 126634 936 932 MA1 DGC Praha Registrovaný
65 Marcela Tomášů 114302 796 802 FA1 DGC Albium Registrovaný
66 Ladislav Dragoun 79067 908 923 MA2 DGC Albium Registrovaný
67 Michal Dorňák "Miko" 267719 801 834 MA4 DGC Kalich Registrovaný
68 Jan Sika 664 MA4 Registrovaný
69 Michal Horak 281444 854 897 MA3 DG Dolphin... Registrovaný
70 Jiří Svatoš 203353 907 914 MA2 BudweisDC Registrovaný
71 Helena Jindrová 203354 757 770 FA3 BudweisDC Registrovaný
72 Václav Dočekal 231226 866 897 MA3 DG Dolphin... Registrovaný
73 Martin Slížek 36019 897 902 MA2 DGC Praha Registrovaný
74 Martin Havel 282580 897 873 MA3 DGC Albium Registrovaný
75 Jan Zahradníček 110718 968 924 MA2 DGC Praha Registrovaný
76 Ondřej Běloušek 110186 883 879 MA3 SPIN TEAM Registrovaný
77 Petr Havránek 780 MA4 Registrovaný
78 Ondřej Bařinka 232941 945 959 MA1 DGC Praha Registrovaný
79 Jan Čeněk Medek "Čeněk" 823 MA4 Registrovaný
80 Tomáš Kvapil 929 MA2 Registrovaný
81 Michal Kohoutek 230752 910 878 MA3 DGC Praha Registrovaný
82 Jindřich Ottl 116509 908 915 MA2 TMHOI Registrovaný
83 Garrett Parker 183179 870 886 MA3 DGC Praha Registrovaný
84 Michael Bliek 139978 843 837 MA3 DGC Praha Registrovaný
85 Kristián Kutil 918 MA2 HUNTERS Registrovaný
86 Alexandr Nádaský 261191 856 856 MA3 HotShots Registrovaný
87 Matyáš Brož 261060 897 898 MA2 DGC Praha Registrovaný
88 Josef Pavlů 103238 779 749 MA4 DGC Praha Registrovaný
89 Adam Novák 136151 919 912 MA2 DGC JBC Registrovaný
90 Aleš Jehlička 250652 912 867 MA3 DGC Polabí Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
0 Jakub Tuka 0 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
0 Josef Cach 188588 971 965 0 0
0 Jan Studnička 162118 937 941 0 0
0 Michal Kundera 136602 936 934 0 0
0 Marek Surjomartono 147916 938 941 0 0
0 Šimon Daněk 130832 945 937 0 0
0 Ondřej Feix 258725 922 931 0 0
0 Michal Surjomartono 147913 932 939 0 0
0 Pavel Částek 189551 938 945 0 0
0 Matyáš Bareš 129605 940 969 0 0
0 Michael Studnička 162117 941 944 0 0
0 Roman Jurajda 181253 962 958 0 0
0 Martin Fojtík 126634 936 932 0 0
0 Ondřej Bařinka 232941 945 959 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
0 Martin Zeman "Marty" 206857 900 911 0 0
0 Martin Pavlík 206231 910 903 0 0
0 Jakub Hošek 130320 916 913 0 0
0 Daniel Číhal 212207 920 927 0 0
0 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 907 925 0 0
0 Martin Feix 251767 863 871 0 0
0 Jiří Zeman "Francis" 238981 906 904 0 0
0 Petr Adamovský 238429 902 893 0 0
0 Ondřej Bark 227031 916 906 0 0
0 Zdeněk Hotovec 231440 910 929 0 0
0 Lukáš Kuldanek 158868 926 924 0 0
0 Jakub Šikýř 120500 943 929 0 0
0 Jakub Koštel 115203 914 916 0 0
0 Josef Troup "Piluzataah" 203963 908 906 0 0
0 Martin Vrbíček 276114 917 908 0 0
0 Šimon Smětal 266558 881 900 0 0
0 Jakub Jeřábek 249010 920 916 0 0
0 Ladislav Dragoun 79067 908 923 0 0
0 Jiří Svatoš 203353 907 914 0 0
0 Martin Slížek 36019 897 902 0 0
0 Jan Zahradníček 110718 968 924 0 0
0 Tomáš Kvapil 0 929 0 0
0 Jindřich Ottl 116509 908 915 0 0
0 Kristián Kutil 0 918 0 0
0 Matyáš Brož 261060 897 898 0 0
0 Adam Novák 136151 919 912 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
0 Petr Šašek "Frťan" 161309 884 898 0 0
0 Adam Surjomartono "🕶️" 148373 873 873 0 0
0 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 868 861 0 0
0 Tomáš Dvořák 247686 871 885 0 0
0 Matouš Hlobil 279245 858 846 0 0
0 Jan Freiberk "Freiby" 267591 899 893 0 0
0 Tomáš Smolík 252888 882 877 0 0
0 Nikola Tlášek 201130 884 884 0 0
0 Marek Slezák 227642 846 852 0 0
0 František Řídký 207001 861 854 0 0
0 Lukáš Janovský 243253 865 870 0 0
0 Viktor Schejbal 281677 828 0 0 0
0 Michal Bark 241110 859 835 0 0
0 Petr Machovec 159028 875 884 0 0
0 Roman Štědrý 274108 841 872 0 0
0 František Bucha 270112 900 897 0 0
0 Martin Štička 183615 870 887 0 0
0 Tomáš Hovorka 106574 889 890 0 0
0 Pavel Ježek 106573 897 890 0 0
0 Jakub Svěrek 106581 833 852 0 0
0 Michal Horak 281444 854 897 0 0
0 Václav Dočekal 231226 866 897 0 0
0 Martin Havel 282580 897 873 0 0
0 Ondřej Běloušek 110186 883 879 0 0
0 Michal Kohoutek 230752 910 878 0 0
0 Garrett Parker 183179 870 886 0 0
0 Michael Bliek 139978 843 837 0 0
0 Alexandr Nádaský 261191 856 856 0 0
0 Dominik Bandas 258616 867 863 0 0
0 Aleš Jehlička 250652 912 867 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
0 Antonín Krumpholc 256522 805 805 0 0
0 Jiří Feix 261281 690 691 0 0
0 Vladimír Vaněk 278758 795 773 0 0
0 Hanuš Velebný 131303 728 732 0 0
0 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 849 850 0 0
0 Václav Charvát 232325 808 768 0 0
0 Branislav Šimko 178072 834 840 0 0
0 Petr Chalupa "Chali" 201461 813 824 0 0
0 Vlastimil Janda 91817 818 830 0 0
0 Michal Dorňák "Miko" 267719 801 834 0 0
0 Jan Sika 0 664 0 0
0 Petr Havránek 0 780 0 0
0 Jan Čeněk Medek "Čeněk" 0 823 0 0
0 Josef Pavlů 103238 779 749 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
0 Martina Hošková "Žralok" 91716 853 845 0 0
0 Zuzana Marková 238980 855 857 0 0
0 Marcela Tomášů 114302 796 802 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
0 Jitka Kubešová 273308 724 753 0 0
0 Markéta Vopavová 252909 781 774 0 0
0 Helena Jindrová 203354 757 770 0 0

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMJ12MJ15MA1MA2MA3MA4FA1FA3 DiscGolfPark Štěpánka Mladá Boleslav HDGL 2. liga 2024 18 66 2421
2 MPOFPOMJ12MJ15MA1MA2MA3MA4FA1FA3 DiscGolfPark Štěpánka Mladá Boleslav HDGL 2. liga 2024 18 66 2421
3 MPOFPOMJ12MJ15MA1MA2MA3MA4FA1FA3 DiscGolfPark Štěpánka Mladá Boleslav HDGL 2. liga 2024 18 66 2421