O slovácký košᵗ Vacenovice

Datum 18.05.2024 - 19.05.2024
Ligy ČADG 2
AMATÉRSKÁ DISCGOLFOVÁ LIGA
PDGA C - Odkaz
Hřiště DiscGolf Vacenovice
Ředitel turnaje Josef Kralovič, #5130: discgolfvacenovice@seznam.cz
Pomocný ředitel Pavel Kreml, #6685:
Kapacita 105 hráčů

Informace

ADL

O slovácký košt

Vacenovice

Organizátor turnaje: Discgolfclub Vacenovice (fakturačně: Sportovní klub Vacenovice, z.s.)

Kdy: 18.–19.5.2024

Kde: Discgolf Vacenovice

         Turnajové centrum, driving range a parkoviště na hasičském areálu Vacenovice   (bezprostředně sousedí s discgolfovým hřištěm)

Klasifikace:

        PDGA C

        Čtvrtý turnaj Amatérské discgolfové ligy 2024

        Součástí nultého ročníku ČADG ligy, úroveň 2

 

MAPKA AREÁLU

 

        

Formát: 3x 18 jamek, bez finále

Pravidla: soutěží se dle platných pravidel PDGA a soutěžního řádu ČADG

       Jamky pro rozhoz - 17 a 18 stále dokola; formát rozhozu náhlá smrt.

       Kategorie MPO, MA1, MA2, MA3 hrají layout Vacenovice PRO 18 blue.

       Kategorie MA4, MJ15, FPO, FA1 hrají zkrácená výhoziště - layout Tournament short red, trasa shodná s layout PRO.

       Kategorie FA3, MJ12 hrají zkrácená výhoziště  - layout Tournament short green, trasa shodná s layout PRO.

 

       CTP pro MPO, MA1, MA2, MA3, - jamka 2

       CTP pro MA4, MJ15, FPO, FA1 - jamka 8

       CTP pro FA3, MJ12 - jamka 18

 

Hráčské kategorie:

        Amatér 1 (MA1) - všichni hráči s PDGA ratingem do 970

        Amatér 2 (MA2) - všichni hráči s PDGA ratingem do 935

        Amatér 3 (MA3) - všichni hráči s PDGA ratingem do 900

        Amatér 4 (MA4) - všichni hráči s PDGA ratingem do 850

        Amatérka 1 (FA1) - všechny hráčky s PDGA ratingem do 875

        Amatérka 3 (FA3) - všechny hráčky s PDGA ratingem do 775

        Junior do 15 (MJ15) - do 15 let včetně

        Junior do 12 (MJ12) - do 12 let včetně (hráči do 13 let věku musí mít během turnajové hry dospělý doprovod

                                          – viz soutěžní manuál PDGA, bod 1.13)

        MPO - všichni hráči s PDGA ratingem 970 a vyšším

        FPO - všechny hráčky s PDGA ratingem 875 a vyšším

 

Divoké karty:

Organizátor si vyhrazuje 10 % kapacity turnaje pro divoké karty, které rozdělí nejpozději týden před začátkem turnaje.

Záměrem organizátora je otevřít kategorii MPO s několika českými TOP hráči, tzn. takoví hráči budou při žádostech o divokou kartu upřednostněni.

Žádosti o divoké karty pište výhradně na email discgolfvacenovice@seznam.cz

 

 

Harmonogram

Pátek

možnost příjezdu na hasičský areál (turnajové centrum) a zakempit na celý víkend

WC (muži/ženy zvlášť), tekoucí voda (ne pitná) k dispozici, sprchy ne.

Cena kempovného 100 kč/os/noc

 

Sobota

8:00 otevření baru v turnajovém centru/možnost snídaně

8:30 hráčský meeting

9:30 výhoz prvního kola

12:30 pauza na občerstvení

13:30 výhoz druhého kola

18:00 večerní párty v turnajovém centru, discgolfové dovednostní soutěže.

 

Neděle

8:00 otevření baru v turnajovém centru/možnost snídaně

8:30 hráčský meeting

9:30 výhoz třetího kola

13:30 vyhlášení výsledků

 

Ceny a hráčský balíček

Ceny:

Budou odměněni 3 nejlepší hráči v každé kategorii.

Vítěz každé kategorie dostane originální trofej z kovářské dílny vacenovského všeuměla Arnošta Brázdila.

 

Balíček:

Lehký sobotní oběd přímo na hřišti.

Vepřové kýty na grilu v rámci sobotní večerní párty.

 

Startovné

Platbu startovného můžete provést skrz tento QR kód, kde se vám ve zprávě pro příjemce objeví O slovacky kos Vacenovice, napište za tuto zkratku vaše jméno a příjmení, abychom vaši platbu mohli správně přiřadit.

ZADEJ SPRÁVNOU ČÁSTKU STARTOVNÉHO DLE PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE

Mimo QR kód můžete platit na účet 1440313339/0800

VS: 13185

 Do zprávy pro příjemce napište: O slovacky kos Vacenovice  + jméno a příjmení

 

Poplatky a registrace

Ceny za jednotlivé kategorie jsou uvedeny níže.

Junioři / juniorky do 18ti let (včetně těch, kteří dosáhli / dosáhnou věku 18 let v roce 2024) platí snížené vstupné 500,- Kč nezávisle na kategorii. Snížený poplatek  je díky programu ČADG na podporu juniorů pro rok 2024

Nečlenové ČADG připlácí ke startovnému 150kč!

 

Startovné musí být uhrazeno do 7 dnů od chvíle, kdy se dostal na startovní listinu turnaje. Pokud hráč tuto povinnost nesplní, ředitel turnaje je v případě, že se na čekací listině nachází další hráči, povinen jej posunout na konec registrační (respektive čekací) listiny bez zbytečného prodlení

V případě odhlášení z turnaje se startovné vrací dle soutěžního manuálu PDGA (bod 1.03).

 

Ubytování

Hasičský areál Vacenovice (turnajové centrum), prostor vyhrazený pro stany a karavany.

WC (muži/ženy zvlášť), tekoucí voda (ne pitná) k dispozici, sprchy ne.

Cena kempovného 100 kč/os/noc

Další tipy v okolí hřiště:

Apartmány Oáza Vacenovice

Penzion U sklípků Vacenovice

Penzion Na Zelnicách Ratíškovice

Ubytování U Zbrodku v Ratíškovicích

Hotel Vinohrad Milotice

Penzion u Zámku Milotice

Scoring

Hrát se bude podle platných PDGA pravidel aktualizovaných na rok 2024 tzn. každý hráč si vede vlastní skórkartu, ve které zapisuje skóre po každé odehrané jamce pro všechny hráče ve svém flightu. Preferujeme, aby hráči (ideálně čtyři) zapisovali své skóre primárně přes pdga.com/score a jeden hráč ze skupiny zapisoval skóre na idiscgolf.cz. Přístupové heslo je "vacky"

 

Oficiální pravidla PDGA aktualizovaná na rok 2024:

 

Každý hráč má vlastní skórkartu, ve které zapisuje skóre po každé odehrané jamce, pro všechny hráče ve svém flightu. Jsou-li ve skupině čtyři hráči, bude skóre každého hráče na každé jamce zapsáno čtyřmo: v hráčově skórkartě a ve skórkartách jeho spoluhráčů. Hráč, který odmítá zapisovat skóre, může být diskvalifikován.

Jedinou výjimkou kdy hráč nezapisuje skóre je, když to za něj činí jeho caddie. I za toto skóre je však osobně zodpovědný hráč sám.

 

Po dokončení každé jamky, zaznamená každý hráč skóre každého hráče ve skupině tak, aby byly jednotlivé skóre shodné a jasné celé skupině. Jakékoliv trestné hody se hráči zaznamenávají spolu se skóre, které odehrál na dané jamce.

 

Všichni hráči ve flightu jsou zodpovědní za sladění výsledků jednotlivých hráčů ve flightu a následně musí každý hráč odeslat svou skórkartu do 30 minut od ukončení kola jejich skupiny. Hráč, který včas nepředá svou skórkartu obdrží dva trestné hody.

 

Pokud hráč odevzdá skórkartu, kde je jeho celkové skóre nebo skóre na jamkách vyplněno nesprávně, tak se k jeho správnému skóre připočtou dva trestné hody.

Hráč není penalizován, pokud jiný hráč jeho skupiny předá chybně vyplněnou skórkartu nebo ji nepředá včas, tzn. že každý hráč si zodpovídá sám za správnost a předání své skórkarty.

 

Další nová pravidla:

 

Zařízení, která vydávají slyšitelný zvuk nebo osvětlující světlo jsou během průběhu kola zakázána. Porušení se považuje za courtesy violation tzn. první napomenutí je bez penalizace (warning), za každé další porušení si hráč připíše ke skóre na dané jamce trestný hod.

 

Partneři turnaje

 

 

 

AŤ TO LÉCE, NEBO AŤ SA TO ASPOŇ KOTÚLÁ

 


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 800,- Kč 950,- Kč -
MJ15 500,- Kč 650,- Kč -
MA1 800,- Kč 950,- Kč -
MA2 800,- Kč 950,- Kč -
MA3 800,- Kč 950,- Kč -
MA4 800,- Kč 950,- Kč -
FA1 800,- Kč 950,- Kč -
FA3 800,- Kč 950,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
30.03.2024 20:00 - 05.04.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 2
06.04.2024 20:00 - 12.04.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 3
13.04.2024 20:00 - 19.04.2024
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 4
20.04.2024 20:00 - 17.05.2024
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jakub Veselý 102611 953 967 MPO MGNJ Wild card
2 Daniel Konečný 77759 978 978 MPO DGCMK Wild card
3 Marek Šrom 100772 939 948 MA1 DGCMK Wild card
4 Libor Juřena 822 MA4 DGC Kobylí Wild card
5 Michal Vaněk 243640 971 959 MA1 DGC Praha Wild card
6 Jan Pelant "Pelepin " 63642 864 877 MA3 DGC Praha Wild card
7 Rudolf Konečný 90775 930 937 MA1 FloppyDisk Wild card
8 Jakub Kadrnka 843 MA3 Wild card
9 Tomáš Mozola "Tom" 103693 973 980 MA1 Registrovaný
10 Jaroslav Hyka 246927 789 796 MA4 DiGlau Registrovaný
11 Martin Mozola "Mathew" 89209 851 850 MA3 Registrovaný
12 Jaroslav Bláha 92104 905 895 MPO HUNTERS Registrovaný
13 Daniel Číhal 212207 915 924 MA2 DGC Beskyd Registrovaný
14 Ondřej Rainiš "TajnejHajnej" 206481 830 839 MA3 DeGen Registrovaný
15 Ondřej Hadaš 103789 860 871 MA3 DeGen Registrovaný
16 Jindřich Ottl 116509 902 916 MA2 TMHOI Registrovaný
17 Pavel Galek 191996 813 835 MA3 Registrovaný
18 Jan Hlawatschke 101145 804 817 MA3 DeGen Registrovaný
19 Jan Vajda "Vajdik" 267718 917 MA4 DGCTPV Registrovaný
20 Roman Jurajda 181253 968 957 MA1 BUŘOV Registrovaný
21 Jiří Vaško 275026 820 813 MA4 DGCTPV Registrovaný
22 Josef Kralovič 205711 931 953 MPO DGC Kobylí Registrovaný
23 Vlastimil Janda 91817 824 831 MA4 DGC Kobylí Registrovaný
24 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 804 805 MA4 MGNJ Registrovaný
25 Patrik Moulis 246591 899 900 MA2 Animals Registrovaný
26 Ondřej Šauer 253655 840 837 MA4 Animals Registrovaný
27 Tomáš Mikulica 91834 852 858 MA3 DGC Kobylí Registrovaný
28 Tomáš Damborský 208272 830 829 MA4 DGC Kobylí Registrovaný
29 Jan Marek 236987 857 881 MA3 Animals Registrovaný
30 Pavel Marek 236993 737 715 MA4 Animals Registrovaný
31 Jan Klíma 265166 880 884 MA3 Animals Registrovaný
32 Jiří Burýšek 270101 783 785 MA4 Registrovaný
33 Štěpán Burýšek 240042 860 851 MJ15 Registrovaný
34 Daniel Kučínský 277529 800 759 MA4 Animals Registrovaný
35 Jan Pajurek 111333 887 891 MA3 Fénix Brno Registrovaný
36 Jarmila Havířová 62762 843 855 FA1 Registrovaný
37 Monika Rullová 225523 751 747 FA3 DGCTPV Registrovaný
38 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 875 872 MA3 DGCTPV Registrovaný
39 HUGO KRIČKA 126331 948 945 MPO Registrovaný
40 Petr Žák 222826 895 890 MA3 DGCTPV Registrovaný
41 Martin Krička 63190 935 914 MA2 Registrovaný
42 Libor Juřena 176907 939 954 MPO DGC Kobylí Registrovaný
43 Juraj Falath 233531 863 874 MA3 Registrovaný
44 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 857 864 MA3 DGC Kadaň Registrovaný
45 Jakub Hošek 130320 912 914 MA2 DGC Praha Registrovaný
46 Barbara Ráčková 233444 873 864 FA1 Fénix Brno Registrovaný
47 Tomáš Ráček 233423 969 974 MPO Fénix Brno Registrovaný
48 Ondřej Běloušek 110186 887 879 MA3 SPIN TEAM Registrovaný
49 Libor Havlíček 81179 953 941 MPO DGCMK Registrovaný
50 Tomas Hons 234155 863 848 MA3 Registrovaný
51 Petr Masník 89187 931 962 MPO MGNJ Registrovaný
52 Jakub Postler 270592 775 788 MA4 DGCMK Registrovaný
53 David Novák 203052 791 796 MA4 DGCRO Registrovaný
54 Matouš Novák 155597 936 934 MA2 DGCRO Registrovaný
55 Barbora Žák Havlová 222825 805 820 FA1 DGCTPV Registrovaný
56 Lukáš Kočí 84146 913 916 MA2 DGCMK Registrovaný
57 Pavel Kreml 283650 853 821 MA4 DGC Vacky Registrovaný
58 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 837 829 MA4 DG Eagles Registrovaný
59 Ondřej Zatloukal "Kačus" 103582 834 849 MA4 DG Eagles Registrovaný
60 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 913 925 MA2 DG Eagles Registrovaný
61 Alexandr Nádaský 261191 867 868 MA3 HotShots Registrovaný
62 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 825 804 MA4 DGC Flying... Registrovaný
63 Jiří Macků 99773 852 863 MA3 Fénix Brno Registrovaný
64 Martin Feix 251767 881 876 MA2 DGT Hawks Registrovaný
65 Jiří Feix 261281 695 699 MA4 DGC Praha Registrovaný
66 Pavol Urban 282219 855 863 MA3 Registrovaný
67 Ladislava Slezáková 255800 761 733 FA3 Registrovaný
68 Radek Bohunský 154824 873 872 MA3 Fénix Brno Registrovaný
69 Dominik Vavřínek 124495 918 918 MA2 Animals Registrovaný
70 Miroslav Budík 138809 902 926 MA2 Animals Registrovaný
71 Ondřej Winkler 284850 840 845 MA3 Animals Registrovaný
72 Tomáš Melša "Melůnes" 888 MA3 Registrovaný
73 Michaela Valla Rullová 288303 794 FA1 DGCTPV Registrovaný
74 Roman Cabejšek 768 MA4 Animals Registrovaný
75 Matěj Müller 545 MJ15 Registrovaný
76 Roman Haluzík "Haluz" 818 MA4 HLO Registrovaný
77 Filip Janů 223989 878 879 MJ15 DGC Zlín Registrovaný
78 Michal Horak 281444 847 862 MA3 DG Dolphin... Registrovaný
79 Julius Nadberežný 69023 852 872 MA3 BudweisDC Registrovaný
80 Michal Vojtíšek 193694 871 887 MA3 Registrovaný
81 Marek Martínek 791 MA4 Animals Registrovaný
82 Lukáš Entrichel 714 MA4 DGCRO Registrovaný
83 Michal Martínek "Meky" 201556 865 858 MA3 DGCRO Registrovaný
84 Miroslav Pavláček "Mirec" 771 MA4 Registrovaný
85 Matyáš Pavláček 789 MJ15 Registrovaný
86 Jan Mrůzek 260291 938 952 MPO DGCRO Registrovaný
87 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 908 MA2 FloppyDisk Registrovaný
88 Filip Carlan "Falko " 111692 925 948 MA1 FloppyDisk Registrovaný
89 Jan Freiberk "Freiby" 267591 913 908 MA2 FloppyDisk Registrovaný
90 Jana Beskydová "🍣" 729 FA3 FloppyDisk Registrovaný
91 Lukáš Vyvial 283489 907 910 MA2 MGNJ Registrovaný
92 Lenka Vondrová 122293 865 861 FA1 Fénix Brno Registrovaný
93 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 937 932 MA2 Fénix Brno Registrovaný
94 Matěj Štětka 206218 930 923 MA2 BudweisDC Registrovaný
95 Petr Miketa 799 MA4 DG Dolphin... Registrovaný
96 David Hégr 145530 881 889 MA3 Animals Registrovaný
97 Aneta Londová 782 FA3 DGC Zlín Registrovaný
98 Jaroslav Londa 238050 914 923 MA2 DGC Zlín Registrovaný
99 Radek Marušák 188444 901 911 MA2 VWDGT Registrovaný
100 Martin Slížek 36019 879 890 MA3 DGC Praha Registrovaný
101 Jan Faltus 738 MA4 Registrovaný
102 Čestmír Slíva 204467 897 897 MJ15 DGC Bazarm... Registrovaný
103 Jose Martin 78159 909 891 MA2 Registrovaný
104 Matúš Kment "Motuz" 120794 836 836 MA4 Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jakub Veselý 102611 953 967 69 59 64 192 -24
2 Daniel Konečný 77759 978 978 69 64 66 199 -17
3 Tomáš Ráček 233423 969 974 68 67 65 200 -16
4 Libor Havlíček 81179 953 941 70 69 64 203 -13
5 Libor Juřena 176907 939 954 67 69 70 206 -10
6 Jan Mrůzek 260291 938 952 65 71 74 210 -6
7 HUGO KRIČKA 126331 948 945 73 70 70 213 -3
8 Josef Kralovič 205711 931 953 72 73 70 215 -1
9 Petr Masník 89187 931 962 80 70 72 222 +6
10 Jaroslav Bláha 92104 905 895 78 85 73 236 +20
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Čestmír Slíva 204467 897 897 75 61 72 208 -5
2 Štěpán Burýšek 240042 860 851 75 67 67 209 -4
3 Filip Janů 223989 878 879 70 68 71 209 -4
4 Matyáš Pavláček 0 789 76 76 79 231 +18
5 Matěj Müller 0 545 104 105 96 305 +92
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Roman Jurajda 181253 968 957 64 65 67 196 -20
2 Marek Šrom 100772 939 948 61 67 69 197 -19
3 Michal Vaněk 243640 971 959 60 71 67 198 -18
4 Tomáš Mozola "Tom" 103693 973 980 66 66 66 198 -18
5 Rudolf Konečný 90775 930 937 71 70 71 212 -4
6 Filip Carlan "Falko " 111692 925 948 74 70 73 217 +1
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Matouš Novák 155597 936 934 71 67 69 207 -9
2 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 937 932 69 72 71 212 -4
3 Martin Krička 63190 935 914 74 67 71 212 -4
4 Lukáš Vyvial 283489 907 910 77 72 70 219 +3
5 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 913 925 73 77 72 222 +6
6 Dominik Vavřínek 124495 918 918 69 76 78 223 +7
6 Miroslav Budík 138809 902 926 74 74 75 223 +7
8 Jindřich Ottl 116509 902 916 76 75 73 224 +8
8 Jaroslav Londa 238050 914 923 76 71 77 224 +8
10 Patrik Moulis 246591 899 900 74 77 74 225 +9
11 Lukáš Kočí 84146 913 916 73 81 73 227 +11
11 Matěj Štětka 206218 930 923 76 74 77 227 +11
13 Radek Marušák 188444 901 911 77 74 77 228 +12
14 Daniel Číhal 212207 915 924 76 79 74 229 +13
14 Martin Feix 251767 881 876 77 78 74 229 +13
16 Jan Freiberk "Freiby" 267591 913 908 76 77 77 230 +14
17 Jakub Hošek 130320 912 914 77 78 82 237 +21
18 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 908 82 82 74 238 +22
19 Jose Martin 78159 909 891 78 81 159 +15
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Tomáš Melša "Melůnes" 0 888 73 73 73 219 +3
2 David Hégr 145530 881 889 76 72 73 221 +5
3 Petr Žák 222826 895 890 75 76 73 224 +8
4 Jan Klíma 265166 880 884 79 79 70 228 +12
5 Alexandr Nádaský 261191 867 868 77 74 85 236 +20
6 Ondřej Běloušek 110186 887 879 79 75 82 236 +20
7 Jan Pajurek 111333 887 891 79 79 79 237 +21
8 Jiří Macků 99773 852 863 81 78 79 238 +22
9 Tomáš Mikulica 91834 852 858 82 78 80 240 +24
9 Tomas Hons 234155 863 848 81 81 78 240 +24
11 Ondřej Hadaš 103789 860 871 86 76 79 241 +25
12 Jan Pelant "Pelepin " 63642 864 877 80 80 83 243 +27
13 Michal Vojtíšek 193694 871 887 85 83 76 244 +28
14 Radek Bohunský 154824 873 872 86 80 79 245 +29
15 Martin Slížek 36019 879 890 80 84 84 248 +32
16 Pavol Urban 282219 855 863 83 86 81 250 +34
17 Julius Nadberežný 69023 852 872 79 90 84 253 +37
18 Martin Mozola "Mathew" 89209 851 850 86 88 80 254 +38
18 Michal Horak 281444 847 862 84 83 87 254 +38
18 Michal Martínek "Meky" 201556 865 858 89 82 83 254 +38
18 Jakub Kadrnka 843 84 86 84 254 +38
22 Pavel Galek 191996 813 835 85 85 85 255 +39
23 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 875 872 85 82 90 257 +41
24 Jan Marek 236987 857 881 90 87 88 265 +49
25 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 857 864 87 88 91 266 +50
26 Ondřej Winkler 284850 840 845 86 89 92 267 +51
27 Ondřej Rainiš "TajnejHajnej" 206481 830 839 89 92 87 268 +52
28 Jan Hlawatschke 101145 804 817 89 94 94 277 +61
29 Juraj Falath 233531 863 874 91 86 177 +33
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jan Vajda "Vajdik" 267718 917 0 69 68 63 200 -13
2 Pavel Kreml 283650 853 821 69 71 72 212 -1
3 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 837 829 75 71 74 220 +7
4 Ondřej Šauer 253655 840 837 79 75 71 225 +12
5 Ondřej Zatloukal "Kačus" 103582 834 849 76 76 73 225 +12
6 Matúš Kment "Motuz" 120794 836 836 76 80 70 226 +13
7 Vlastimil Janda 91817 824 831 78 76 75 229 +16
8 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 804 805 76 79 76 231 +18
8 Tomáš Damborský 208272 830 829 78 80 73 231 +18
10 Roman Haluzík "Haluz" 0 818 75 81 76 232 +19
11 David Novák 203052 791 796 80 81 72 233 +20
12 Jiří Vaško 275026 820 813 79 75 81 235 +22
12 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 825 804 76 80 79 235 +22
14 Libor Juřena 0 822 78 76 82 236 +23
15 Jakub Postler 270592 775 788 85 77 75 237 +24
15 Marek Martínek 0 791 85 76 76 237 +24
17 Daniel Kučínský 277529 800 759 85 78 75 238 +25
18 Petr Miketa 0 799 80 77 82 239 +26
19 Roman Cabejšek 0 768 87 75 80 242 +29
20 Jaroslav Hyka 246927 789 796 83 83 78 244 +31
20 Miroslav Pavláček "Mirec" 0 771 82 81 81 244 +31
22 Jiří Burýšek 270101 783 785 81 82 82 245 +32
23 Lukáš Entrichel 0 714 87 90 81 258 +45
24 Jan Faltus 0 738 85 92 83 260 +47
25 Pavel Marek 236993 737 715 91 87 86 264 +51
26 Jiří Feix 261281 695 699 94 90 84 268 +55
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Barbara Ráčková 233444 873 864 68 71 65 204 -9
2 Lenka Vondrová 122293 865 861 67 73 75 215 +2
3 Jarmila Havířová 62762 843 855 75 77 72 224 +11
4 Michaela Valla Rullová 288303 794 0 78 76 72 226 +13
5 Barbora Žák Havlová 222825 805 820 77 73 77 227 +14
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Aneta Londová 0 782 74 70 72 216 +6
2 Monika Rullová 225523 751 747 72 76 68 216 +6
3 Jana Beskydová "🍣" 0 729 76 77 65 218 +8
4 Ladislava Slezáková 255800 761 733 73 74 74 221 +11

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MJ15MA4FA1 DiscGolf Vacenovice RED 21 21 71 2155
1 MPOMA1MA2MA3 DiscGolf Vacenovice PRO 21 21 72 2668
1 FA3 DiscGolf Vacenovice GREEN 21 21 70 1725
2 MJ15MA4FA1 DiscGolf Vacenovice RED 21 21 71 2155
2 MPOMA1MA2MA3 DiscGolf Vacenovice PRO 21 21 72 2668
2 FA3 DiscGolf Vacenovice GREEN 21 21 70 1725
3 MJ15MA4FA1 DiscGolf Vacenovice RED 21 21 71 2155
3 MPOMA1MA2MA3 DiscGolf Vacenovice PRO 21 21 72 2668
3 FA3 DiscGolf Vacenovice GREEN 21 21 70 1725