Agreement

Přihlášením do turnaje souhlasím, aby ČADG prostřednictvím portálu idiscgolf.cz poskytla mé osobní údaje, zejména pak jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, pořadateli turnaje nebo sérii turnajů a jím pověřeným osobám.