DGC Albium

Město Ústí nad Labem
Rok založení 2017
Předseda Ladis Dragoun
Kontakt dgcalbium@gmail.com
Počet členů 35
ČADG členství
06579345
Photo

Informace o klubu

*english below

DGC Albium byl založen v roce 2017 partou kamarádů, kteří se rozhodli sdružit těch několik hráčů věnujících se tomuto, v tu dobu na severozápadu Čech ne úplně známému sportu.

Od té doby jsme ušli dlouhou cestu – dnes klub čítá už několik desítek hráčů nejen z Ústeckého kraje, ale také z Německa a Francie.

Zasloužili jsme se o výstavbu hřiště v Duchcově, v Bílině, nejnověji v Proboštově a při plánování hřiště v Teplicích.

Rozvoj discgolfu v regionu Ústeckého kraje je pro klub prioritou. Kromě pořádání discgolfových akademií (pro dětské kolektivy či firmy) a turnajů se snažíme dostat DG do místních škol. Máme za sebou organizaci dvou DG akademií pro učitele tělesné výchovy a zprostředkování nákupu vybavení do více než deseti škol. 

Pro sezonu 2022 jsme pro hráče připravili: 3. ročník UDGL - Ústecké discgolfové ligy (6 turnajů zaměřených především na nové a začínající hráče) hrané na nových hřištích či změněných layoutech a 1. ročník BDL - Baklažánské doubles ligy (6 turnajů určených pro dvojice). Kromě výše zmíněných dlouhodobých soutěží se chystáme spolu s Ultimem otevřít nové hřiště v Proboštově a uskutečnit v republice zcela ojedinělý projekt - 1. ročník okresního přeboru základních škol v discgolfu. I pro tento rok plánujeme po sezoně průběžnou Albium ligu hranou jako jamkovku hráč proti hráči.

Naším cílem je zvyšovat povědomí o tomto krásném sportu a podporovat výstavbu dalších hřišť v regionu Severozápadní Čechy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The club DGC Albium was founded in 2017 by a group of friends whose goal was to unite all players in the Northwestern region of the Czech Republic, who love this amazing sport.

We have progressed a lot since then – nowadays the club consists of many players, not only from the Ústí region but from Germany and France as well.

We were the driving force in the process of creating and building a discgolf course in Duchcov, Bílina and most recently in Porboštov and in planning of a course in Teplice.

The development of the sport in Ústí region is a priority for our club. Besides discgolf clinics (for childern or commercial companies) and tournaments we try to get discgolf into local schools. We have already organized two clinics for secondary and highshool PE teachers and provided a support in purchasing of DG equipment for more than 10 schools.

For the 2022 season, we have for you: 3. season of UDGL - the Ústí Disc Golf League (6 tournaments focused mainly on new and beginning players) and played on new siters or new layouts of regular courses and 1. season of BDL - the Baklažán (Eggplant) Doubles League (6 tournaments for double teams). Besides these long running series this year we are going for the grand opening of the new DG course in Proboštov (together with our partner Ultimo discgolf company) and we are gonna to hold in our country the very first DG Secondary School Championship for students 11-15 years old in the Teplice disctrict. As for the last year we will organize Albium League in the off-season time which is played in the skins format.

This league will continue in 2021 and we have added other competitions, such as the Albium continuous league. We are also planning to start a new international league; Beyond Boundaries Discgolf League, for the same year.

Our goal is to raise awareness of this beautiful sport and to support the construction of new courses in the Northwest Bohemia region.

 


Členové