DGC Albium - Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem
Rok založení 2017
Předseda Ladis Dragoun
Kontakt dgcalbium@gmail.com
Počet členů 42
ČADG členství
06579345
Photo

Informace o klubu

*english below

DGC Albium byl založen v roce 2017 partou kamarádů, kteří se rozhodli sdružit těch několik hráčů věnujících se tomuto, v tu dobu na severozápadu Čech ne úplně známému sportu.

Od té doby jsme ušli dlouhou cestu – dnes klub čítá už několik desítek hráčů nejen z Ústeckého kraje, ale také z Německa a Francie.

Zasloužili jsme se o výstavbu hřiště v Duchcově a při plánování hřiště v Teplicích.

Každoročně pořádáme stále více turnajů a několik let jsme se podíleli na chodu Severozápadní discgolfové ligy.

Pro sezonu 2020 jsme připravili UDGL 2020 - Ústeckou discgolfovou ligu (která je zaměřena především pro nové a začínající hráče) jako další krok rozvoje discgolfu na severu.

Tato liga bude pokračovat i v roce 2021 a přidali jsme k ní i další soutěže, jako průběžná liga Albium. Dále pro tento rok plánujeme začít mezinárodní ligu Beyond Boundaries Discgolf League.

Naším cílem je zvyšovat povědomí o tomto krásném sportu a podporovat výstavbu dalších hřišť v regionu Severozápadní Čechy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The club DGC Albium was founded in 2017 by a group of friends whose goal was to unite all players in the Northwestern region of the Czech Republic, who love this amazing sport.

We have progressed a lot since then – nowadays the club consists of many players, not only from the Ústí region but from Germany and France as well.

We were the driving force in the process of creating and building a discgolf course in Duchcov and in planning of a course in Teplice.

We organize more and more tournaments every year and for several years we participated in the running of the Northwest Disc Golf League.

For the 2020 season, we created UDGL 2020 - the Ústí Disc Golf League (which is focused mainly on new and beginning players) as another step in the development of disc golf in the north.

This league will continue in 2021 and we have added other competitions, such as the Albium continuous league. We are also planning to start a new international league; Beyond Boundaries Discgolf League, for the same year.

Our goal is to raise awareness of this beautiful sport and to support the construction of new courses in the Northwest Bohemia region.

 


Členové

JménoPDGA #RatingČADG členství
Jiří Šmíd 00
Jana Spoustová 00
Vojtěch Vykydal 00
Ladis Dragoun 79067907
Pavel Bartoň 131091843
Martin Havel 00
Adam Bartoň 00
Vít Dupák 00
Vít Tišer 117257928
Jaroslav Huttr 00
Lukáš Húska 00
Nicola Kachlock 00
Michal Tyl 00
Marcela Tomášů 114302798
Vladislav Moník 00
Pepa Otta 00
Roman Sieber 00
Lynn Dragoun 00
Holger Lösel 00
Lukas Marek 00
Eva Moníková 00
Zdeněk Tomášů 00
Lukáš Procházka 00
Petr Vágner 00
Roman Hudek 00
Vojtěch Vykydal 182918870
Rene Gollin 00
Klára Hejná 00
Markus Gollin 00
Tomáš Skalka 130536847
Petr Škvarček 00
Stanislava Mužíková 00
Markéta Vágnerová 00
Irena Čepická 00
Tomáš Mašín 138536863
Petr Vágner st. 00
Charles-Adam Kachlock 00
Jan Anděl 00
Vojtěch Šedivý 1353320
Martin Řepka 183053822
Lukáš Panovský 00
Jiří Faltys 00