Discgolf Club Ultimo Kadaň

Město Kadaň
Rok založení 2013
Předseda Milan Tichý
Kontakt 724687522, milan.tichy@dgc-kadan.cz
Počet členů 28
ČADG členství
02308711
Photo

Informace o klubu

DGC Ultimo Kadaň, o.s. byl oficiálně založen 7.11.2013 čtveřicí kamarádů Jan Macháček, Milan Chudoba a Ladislav Cífka a Milan Tichý, kteří tento sport poznali bezmála půl roku před založením klubu.

Začínalo se na tehdejším devíti jamkovém hřišti, která v Kadani postavila firma Prodiscgolf v čele s Přemkem Novákem. Discgolf se v Kadani, rychle rozkřikl, a klub se dále rozšiřoval. A začal pořádat a spolupořádat turnaje.

V roce 2014 se na kadaňském hřišti v Rooseveltových sadech konal první oficiální turnaj ve spolupraci s Ultimo.cz  pod názvem „Kadaň do pohody challange“.

V lednu 2015 začíná historie, dnes již, tradičního turnaje se jménem „Lednová Ledová Kadaň“, dříve Novoční Kadaň. Tento turnaj se koná vždy v první polovině ledna.

Ve spolupráci z Ultimo.cz dochází k rozšíření hřiště ze stávajících devíti jamek na osmnáct. 9.5.2015 klub slavnostně otevřen pevné, rozšířené, 18-ti jamkové hřiště i za účasti místostarosty města Kadaně, pana Jana Losenického.

30.3 2016 byl klub přepsán na DGC Ultimo Kadaň, z.s.. Dále v roce 2016 pořádá poprvé DGC Ultimo Kadaň prestižní víkendový turnaj kategorie A (dnes 1.liga).

Ve stejném roce klub začal spolupracovat s chebským klubem Caurus Egra Cheb a firmou Prodiscgolf.cz na turnajích HDGT (HrajDiscGolfTour) ve skupině Hraničáři.

V roce 2017 měla Kadaň tu čest, a zhostila se organizace a přípravy hřiště ve spolupráci s Ulimo.cz na pořádání Mistroství Republiky v discgolfu.

V témže roce DGC Ultimo Kadaň ve spolupráci s Caurus Egra Cheb a DGC Albium Ústí nad Labem založili Severozápadní discgolfovou ligu (SZDL), která díky této spolupráci graduje a funguje až do dnešního dne.

Od června roku 2018 klub DGC Ultimo Kadaň ve spolupráci s Ultimo.cz pořádá každoroční turnaj „Galaxy Championship Kadaň“.

Cílem klubu by mělo být seskupit několik nadšenců z Kadaně a okolí, kteří propadli DiscGolfu.

Klub by chtěl pořádat turnaje a pořádat případné společné výjezdy na jiná hřiště či turnaje.

Členem klubu se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s jeho posláním a stanovami, projeví zájem o členství podáním přihlášky a uhradí vstupní poplatek, v případě osob mladších 18-ti let a studující mládeže snížený vstupní poplatek.

S dotazy ohledně členství se s důvěrou obraťte na adresu milan.tichy@dgc-kadan.cz


Členové