Jak založit klub
K založení spolku stačí opravdu málo, ze tří zakládajících členů musí být alespoň jeden starší 18 let, který může spolek podáním těchto dokumentů registrovat na registru svého krajského soudu:

  1. souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy
  2. souhlas osoby (statutárního orgánu - např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřenými podpisy (podpisy úředně ověřují obecní, či městské úřady pro spolky zdarma)
  3. zápis z ustavující členské schůze či zápis o shodě zakladatelů spolu se zápisem o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení stanov, zde stačí neověřené podpisy
  4. aktuální stanovy podepsané předsedou (nebo jiným statutárním orgánem), stačí neověřené podpisy
  5. vyplněný webový formulář z webu or.justice.cz (pokud ho podáváte v tištěné podobě, podpis na něm musí být úředně ověřen).

Zápis spolků do spolkového rejstříku je od 1. 5. 2015 zdarma (včetně prvozápisů).

Jak případně napsat stanovy, vzory formulářů a další informace o založení a provozování spolků můžete najit na internetu. Například zde: http://poradna.crdm.cz/, nebo se také můžete obrátit na členy výkonné rady ČADG, kteří vám budou rádi nápomocni.

Klub se dle nových stanov ČADG může stát členem asociace. Podmínkou je vyplnění a odeslání elektronické přihlášky, kterou najdete na stránce pro editaci klubu.