Členská schůze
Poslední členská schůze, která proběhla v listopadu v Praze přinesla několik novinek. Tou největší je změna stanov, jejichž aktuální znění spolu se zápisem ze schůze můžete již najít na webu idiscgolf.cz v sekci dokumenty. Nové stanovy přinášejí zejména změny ve struktuře ČADG a umožní tím asociaci rychlejší a flexibilnější řízení. Hlavní změnou je nová role klubů ve vedení a směřování asociace a tedy i celého discgolfu v České republice. Od nového roku, kdy tyto stanovy nabydou platnosti, se kluby budou moci stát členy ČADG. Kluby tak převezmou roli tzv. rozšířeného členství dle původních stanov. K tomu, aby se kluby mohly stát členy připravujeme způsob podávání přihlášek a do konce roku Vás s ním seznámíme. Do doby, než bude připraven systém přihlášek klubů prostřednictvím webu, bude přihlašování probíhat prostřednictvím emailu. Pro stávající členy se v podstatě nic nemění.

Další novinky budeme postupně zveřejňovat, stejně jako Vám postupně popíšeme hlavní důsledky změny stanov.