Členská schůze ČADG 2019
Členská schůze členů ČADG se blíží. Potkáme se již 16. 11. v Praze.

Místo: U Zábranských, Křižíkova 89/330, 186 00 Praha 8 - Karlín. Od 12:00

Členské schůze (dále jen ČS) se mohou zúčastnit všichni členové ČADG a mohou diskutovat k jednotlivým tématům. Hlasování o přednesených tématech se však mohou zúčastnit pouze členové s rozšířeným členstvím.  Aby byla členská schůze usnášeníschopná, je třeba nadpoloviční účast členů, tj. aktuálně 69 členů s rozšířeným členstvím (včetně plných mocí).

V případě, že na ČS schůzi nedorazíte, nezapomeňte prosím, předat plnou moc někomu, kdo se ČS účastnit bude. Formulář plné moci naleznete na stránkách https://idiscgolf.cz/cadg/Dokumenty.aspx Jeden člen může zastupovat max. 10 dalších členů.

Abychom mohli zajistit dostatek místa pro všechny, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, kde nám potvrďte vaší ne/přítomnost. Zároveň můžete nahlásit, zda máte zájem o jídlo. Jídelní lístek bude zaslán kolem 11. 11. 2019. Formulář zde: https://forms.gle/5P3Q3rQsBzKzSRyb6

Pokud máte zájem o změnu členství/zřízení rozšířeného členství, vyplňte formulář https://idiscgolf.cz/cadg/Zadost.aspx

Závěrem bychom Vás rádi informovali, že se Výkonná rada rozhodla k příležitosti ČS vyhlásit soutěž o obsazení zbývajících postů ve VR – aktuálně jsou volné 3 židle. Pokud tedy máte chuť, energii a odvahu měnit český discgolf a posouvat jej k lepšímu, neváhej nám zaslat svou nominaci na vr@idiscgolf.cz. Termín uzávěrky je 12. 11. 2019 ve 20:00. Kandidáti se následně budou moci presentovat na ČS, kde je i členové ČADG budou schvalovat.

Ať to lítá!

 

Program schůze:

-Zahájení schůze

-Volba předsedy a dalších orgánů ČS

-Schválení programu

-Zpráva o činnosti VR

-Návrh stanov – diskuse

-Návrh stanov – schválení

-Výsledek hospodaření za 2018 - schválení

-Návrh rozpočtu na 2019 – schválení

-Návrh rozpočtu na 2020 – schválení

-Plán činnosti na 2020

-Volba/odvolání členů VR

-Různé