Transformace
Ahoj discgolfisti,
 
mnozí z Vás jistě víte, že v letošním roce proběhla transformace České asociace létajícího disku, která se díky tomu stala naší zastřešující organizací. Zásadní změnou bylo oddělení Ultimate frisbee a vznik nového spolku, který sdružuje všechny kluby a hráče tohoto sportu. ČALD schválil nové stanovy a zvolil výkonnou radu složenou ze zástupců jednotlivých spolků. Jejími členy jsou tak nyní Jakub Koštel (za Freestyle frisbee), Petr Tanka (ČADG) a staronovou předsedkyní je Míša Čakrtová (ČAU).
 
V souvislosti s tím Vám zároveň chceme představit návrh stanov ČADG, který dle našeho názoru posune discgolf kupředu a umožní jeho další a efektivnější rozvoj. Zásadní změnou je nové ustanovení o členství klubů v ČADG, které se tím stanou hlavním motorem discgolfového soukolí. Jednotlivci ale nepřijdou zkrátka. Stále budou mít možnost být členy se všemi výhodami. Budou však mít omezenou možnost v rozhodování o dění v ČADG. Z historie máme spousty zkušeností, že mnozí z jednotlivců neměli velký zájem účastnit se členských schůzí a tím způsobovali nemalé potíže v chodu ČADG. Tato změna nás posune k vyšší flexibilitě a jednoduššímu rozhodování.
 
Návrh stanov najdete zde. Případné dotazy, nebo připomínky nám zasílejte nejlépe na petr.tanka@idiscgolf.cz.
Discgolfu ZDAR!!!