Regionální ligy
 

Řádky, na kterých se rozepíšu níže, prosím, nepokládejte za vyjádření VR ČADG, ale pouze za vyjádření mých vlastních myšlenek. Rozhodně se nejedná o znevažování práce kluků a klubů, kteří se aktivně zapojují a pořádají turnaje. Jsem za jejich aktivitu nesmírně vděčný a jejich práce si vážím.

Na FB ČADG se však strhla emocionální přestřelka ohledně struktury regionálních lig a zároveň roztržení DGLMS (Disc Golfová Liga Moravy a Slezska). Možná jsme opravdu předběhli dobu, ale jsem čím dál více přesvědčený, že jednáme v dlouhodobé perspektivě správně.

REGIONY

Ustanovením regionů se ČADG snaží vymezit "správní celky" o přibližně stejné hráčské základně a počtu hřišť. Na většině území ČR toto vymezení proběhlo bez problému. S výjimkou severní Moravy a Slezska, která je tradičně nejsilnějším Disc Golfovým regionem.

Ano, i já jsem se učil ve škole, že se Ostrava nachází na severní Moravě, stejně tak jako Nový Jičín. VR nikdy netvrdila, že to tak geograficky není. Nicméně, pro potřeby našeho sportu a regionální rozdělení není geografické umístění podstatné. Proto jsme např. Ostravu a Nový Jičín zařadili do východní Moravy. Stačí se podívat do mapky, která je součástí Soutěžního Řádu (SŘ). Při pohledu by mělo být patrné, proč toto rozdělení vzniklo.

Mapa regionů

Neměli bychom zapomenout, že rozdělení regionů bylo předloženo STK (3 členové jsou ze severní Moravy) již v listopadu 2018 na Členské Schůzi (ČS), na které bylo také většinově přijato. V rámci ČS vznikla pouze jedna námitka na umístění hřiště a této námitce bylo vyhověno.

Pokud by měl být nějaký region droben na menší celky, je to právě severní Morava a Slezsko. Je to totiž jediný region v ČR, který je aktuálně svou hráčskou základnou a počtem hřišť dostatečně silný. Jsem přesvědčený, že je ve vašich/v našich schopnostech se se změnou vypořádat nad očekávání dobře.  

Když jsem hledal reálný příklad, na kterém bych ukázal, proč to vlastně není špatná myšlenka, napadlo mě včelařství. Včelař (VR ČADG) se většinou stará o více včelstev (Regiony). Některá včelstva jsou přirozeně silnější (severní Morava a Slezsko, DGLMS) a některá včelstva jsou oslabená (zbytek hřišť v regionech, o kterých jste se sami v diskuzích zmiňovali, že se na nich nic nehraje).

Můžeme si vybudovat jedno supervčelstvo (všechny dobré turnaje zařadíme např. pod DGLMS, které stáhne hráče ze širokého okolí), zbytek necháme ladem a budeme čekat, jestli oslabená včelstva (ostatní hřiště) uhynou, nebo se chytnou. Jednoho dne ale může i supervčelstvo potkat včelí mor.

Nebo jako každý správný včelař vezmeme části silných včelstev a podpoříme jím oslabená včelstva (zkušení ředitelé budou pomáhat klubům a hřištím na kterých se nehraje, aby se naučili pořádat turnaje a získávat členy). Získáme tak větší šanci, že se včelstva rychleji rozvinou a vybudujeme více silných včelstev.

Mám relativně blízko k Severozápadní lize a vidím, že kluci z Chebu a Kadaně nyní navazují kontakty s hřištěm v Tachově, v Břasech, nebo s kluky s Plzně a chtějí jim pomoci tím, že jim ukáží, jak připravit turnaj. V příštích letech už to bude na nich, aby převzali štafetu. A jednou i tento region nejspíše dojde k přerozdělení.

Nechci ničit ani omezovat DGLMS. Jak jsem napsal výše, práce kluků kterou odvedli si vážím a jsem si 100% jistý, že si jí stejně váží i ostatní členové VR a komisí. Věřím, že regionální ligy i DGLMS mohou souběžně dočasně fungovat a že ani nebude docházet k termínovým kolizím, které jste v diskuzi zmiňovali (7 víkendů DLGMS + 7 víkendů regionálních lig a ještě zůstanou termíny na 1. a 2. DGL). Na druhou stranu, je lepší do toho říznout nyní, než se za 10 let handrkovat, že chceme ničit ligu s delší než 10-ti letou tradicí.

Nejdůležitější je si odnést ponaučení.

Musíme si být navzájem parťáky, snažit se navzájem pochopit druhé, lépe spolu komunikovat a hlavně si důvěřovat (a to nám dle mého chybí nejvíc :-/).

Členové VR svou práci dělají srdcem a často nejsme experty na dané oblasti, které potřebujeme ke správnému řízení. Jsme lidé, děláme a budeme dělat chyby. O to je pro nás důležitější, abyste nás podrželi a skutečně nám důvěřovali, že se snažíme náš sport posunout kupředu. I když to někoho z vás zabolí a nebudete souhlasit.

Buďme jednotní.

VB