Členská schůze 2021
Výkonná rada České asociace discgolfu tímto svolává členskou schůzi, která se bude konat 27.11. od 12:30 v Praze v hotelu Olšanka. 

Program členské schůze je následující:  

 • Zahájení schůze 
 • Volba předsedajícího a dalších orgánů ČS
 • Schválení programu ČS
 • Zpráva o činnosti VR
 • Zpráva o činnosti KK
 • Zpráva o činnosti DK
 • Zpráva o činnosti STK
 • Zpráva o hospodaření 2020
 • EDGC 2021 – hodnocení
 • Rozpočet na 2022 – návrh, diskuse, hlasování
 • Plán činnosti a směřování ČADG v dalších letech – diskuse 
  • Změny 1. DGL od 2022
 • Volba/odvolání členů VR
 • Různé
  • Rozdělení kategorií na turnajích

V místě konání je předjednána i možnost objednání oběda a ubytování. Bližší informace budou v nejbližší době zveřejněny.

Na členskou schůzi by pak měl navazovat Galavečer s předáním cen za první a druhou discgolfovou ligu pro rok 2021.

Během akce bude nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření.