Nový disciplinární řád
Od dnešního dne, tedy 3. června 2021 nabývá platnosti nový disciplinární řád, schválený dne 8.5. 2021 členskou schůzí ČADG. Plně tak nahrazuje předchozí znění disciplinárního řádu z členské schůze z 12. prosince 2020. Účinnosti nabývá nový disciplinární řád od této soboty 5.6. 2021.

Disciplinární řád je k dispozici na tomto odkazu nebo v sekci ČADG → Dokumenty → Dokumenty týkající se pravidel.

V případě nejasností či podnětů na základě disciplinárního řádu se můžete obracet na disciplinární komisi ČADG na email  dk@idiscgolf.cz