Povolení pořádání ČADG turnajů
Je to tady! Vládní opatření se konečně uvolnila natolik, že je možné pořádat oficiální ligové turnaje ČADG, a to s kapacitou až 100 hráčů. Jsou zde však stále nějaké podmínky a omezení.

Dle článku I, odst. 18 MO jsou účastníci hromadné akce (tedy hráči) povinní mít maximálně 7 dní starý PCR test, nebo max 3 dny starý antigenní test, potvrzení o tom, že minimálně před 22 dny obdržel první ze dvou dávek vakcíny (resp. před 14 dny první dávku u jednodávkových vakcín), nebo laboratorní potvrzení, že prodělali covid a od té doby neuplynulo víc než 90 dní.

Tuto povinnost hráčů však nekontroluje pořadatel, ale případná kontrola z KHS, nebo příslušníci Policie.

Více informací lze nalézt v dokumentu MZČR (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-5.-2021.pdf),

nebo výkladu České unie sportu k aktuálním opatřením (https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html).