Změny ve Výkonné radě
Na základě osobních důvodů odstupuje Filip Carlan z Výkonné rady České asociace discgolfu. K 23. březnu 2021 bylo Výkonné radě doručeno písemné odstoupení, VR schválila okamžik zániku funkce na schůzi hned 23.3.2021. Od tohoto data tedy VR pokračuje v práci v počtu pěti členů.