Pojištění ČADG
Od roku 2018 má Česká asociace discgolfu s Českou pojišťovnou (nyní Generali Česká pojišťovna) uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu nebo újmu vzniklou na životě, zdraví či majetku při hraní discgolfu. Od té doby byla již dvakrát využita, pokaždé na zranění způsobené letícím diskem. Přesto někteří discgolfisté o pojištění neví, nebo v něm mohou mít zmatek. Zde je krátké shrnutí.

Na koho se pojištění vztahuje?
Na všechny aktuální členy ČADG během účasti na turnaji či tréninku discgolfu na území ČR. U turnajů organizovaných v rámci některé ligy pod ČADG jsou pojištěni všichni hráči těchto turnajů (i pokud nejsou členy ČADG).

Na jaké situace lze pojištění uplatnit?
Pokud je při discgolfu někdo zraněn/usmrcen, nebo pokud se způsobí nějaká škoda (např. rozbité okno, zraněné zvíře).
Pokud se něco takového stane, obraťte se na Generali Českou pojišťovnu (č. pojistné smlouvy 86835118-12) a co nejdříve kontaktuje VR ČADG (vr@idiscgolf.cz), aby se vše mohlo co nejrychleji a bez problémů vyřídit.

Co to znamená?
Samozřejmě má každý hráč povinnost se před svým hodem ujistit, že ve svém okolí není žádná osoba ani zvíře, koho by mohl ohrozit. Nicméně i přes veškerou opatrnost se může nějaká nehoda stát. A právě pro tyto situace bylo pojištění zřízeno. Nezbývá než doufat, že jej bude potřeba využívat co nejméně.

Celou smlouvu s podmínkami k pojištění lze najít mezi dokumenty ČADG na odkazu http://idiscgolf.cz/dokumenty.