Covid 19 - opatření říjen
V návaznosti na vládní opatření ze dne 1. 10. 2020, s účinností od 5. 10. 2020 (naleznete zde) VR ČADG přijímá stanovisko, že se nás omezení týkají v bodě II.2

"sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy"

Vzhledem k tomu, že je většina turnajů již za námi, dopad těchto opatření bude minimální. Veškeré turnaje regionálních lig, 2. ligy jsou pod záštitou ČADG a tudíž je možné turnaje pořádat s maximální kapacitou hráčů a pořadatelů 130 osob. Tento počet považujeme za dostatečný.

Rádi bychom upozornili pořadatele tzv. Nkových turnajů, že tyto turnaje nejsou organizovány ČADG a tudíž se na ně vztahují jiná pravidla usnesení vlády. ČADG však bude akceptovat změnu statusu turnaje se zařazením do regionální ligy.

VR, po domluvě s pořadateli, během včerejší schůze jednohlasně odsouhlasila výjimku pro zažazení Czech Open 2020 pod záštitu ČADG. Jedná se o jeden z mála mezinárodních turnajů na území ČR, který je standardně veden pouze jako PDGA. Bez této výjimky by se nemohl (nejspíše) turnaj v plánovaném termínu uskutečnit.

Rádi bychom upozornili, že nadále platí doporučení ČADG k účasti a pořádání turnajů z května (naleznete zde)