O ČADG

Česká asociace discgolfu, z.s.(dále ČADG) je zapsaný spolek, který vznikal v průběhu roku 2011 s cílem vytvořit samostatnou organizaci, která bude sdružovat hráče DiscGolfu v České republice, hájit jejich zájmy, organizovat Českou discgolfovou ligu a propagovat DiscGolf u široké veřejnosti.

ČADG navazuje na Českou asociace létajícího disku (ČALD), která výše zmíněné činnosti úspěšně zajišťovala po několik předchozích let a která v dnešní době své snažení více směřuje do rozvoje další populární hry s létajícím diskem - frisbee ultimate. Spolu s budováním pevných discgolfových hřišť v České republice je však více než pravděpodobné, že poroste také počet hráčů tohoto krásného sportu a proto jsme usoudili, že bude lepší, když jejich zájmy bude hájit samostatná organizace – tedy Česká asociace discgolfu.

 

Proč se stát členem?

Rozšiřování discgolfové komunity

Obliba discgolfu jakož i počet hráčů stoupá úměrně s počtem pevných discgolfových hřišť v dané zemi. Přestože se jedná o aktivitu finančně nenáročnou a vhodnou naprosto pro každého, je stále velmi těžké prosadit vybudování discgolfového hřiště v městských parcích či lesoparcích. Častým argumentem zástupců měst a obcí „proč ne“, bývá nízké povědomí o hře mezi obyvateli. Čím větší členská základna ČADG bude, tím snadnější bude realizace kvalitního discgolfového hřiště třeba i ve Vašem městě.

 

Účast v discgolfových ligách

ČADG zastřešuje českou discgolfovou ligu a regionální ligy. Do turnajů jednotlivých lig mají členové přednost při registraci. Jedná se o série turnajů, které jsou rozděleny do několika kategorií. Za každé umístění v turnaji discgolfové ligy získává hráč body dle soutěžního řádu. Asociace spravuje aktuální pořadí hráčů, takže účastníci pořád vědí, jak si v rámci české discgolfové komunity stojí. Na konci každé sezóny pak probíhá slavnostní vyhlášení vítězů.

 

Levnější startovné na turnajích v rámci 1. discgolfové ligy

Každý člen ČADG má nárok na levnější startovné na turnajích 1. discgolfové ligy. U turnajů kategorie B je sleva 50 Kč a u kategorie A je startovné levnější o 100 Kč.

Pojištění odpovědnosti členů ČADG

Pojištění se vztahuje na celé území České republiky a to nejen během turnajů, ale i při jakémkoli tréninku. Smluvní ujednání k tomuto pojištění.

Slevy u partnerů

Členům asociace nabízí různé slevy několik internetových obchodů, které se zaměřují na prodej disků a veškerého discgolfového příslušenství. Výše slevy se pohybuje od 10% do 20%.

Seznam partnerů zde: Partneři ČADG

 

Typy členství a členský poplatek

Členství v asociaci je trojího typu. Základním členem se stáváte automaticky podáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Základní členství je určeno pro všechny hráče, kteří se chtějí účastnit soutěží ČADG.

Rozšířené členství je určeno hráčům, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu asociace, mají právo účastnit se valných hromad, navrhovat kandidáty do statutárních orgánů asociace a zároveň do nich sami kandidovat.

Pro jednotlivé akce pořádané asociací je od r.2014 zavedeno jednorázové členství.

Roční členský poplatek byl výkonnou radou stanoven na 400 Kč (cca 33 Kč/měsíc). Pro ostatní juniory (hráči, kteří v daném roce nedovrší 19 let) je to 200 Kč.

 

Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit online Členskou přihlášku a po jejím schválení výkonnou radou zaplatit členský poplatek.

Poplatky posílejte na bankovní účet, jako Variabilní symbol uveďte vaše hráčské ID (pokud máte - je uvedeno ve vašem profilu hráče pod označením ČADG#)

Bankovní spojení

účet č. 7434016001/5500 název účtu www.cadg.cz vedený u Raiffeisen Bank jako transparentní účet

Odkaz na vypis z účtu: RB.cz

 

Výkonná rada ČADG

Výkonná rada je statutárním orgánem ČADG a její členové jsou voleni členskou schůzí na dva roky. Aktuální složení výkonné rady je následující:

  • Petr Tanka- předseda VR (od 18.1.2017, člen VR od 27.12.2016),
  • Jakub Sýkora - člen VR (od 27.12.2016),
  • Václav Bednář - člen VR (od 24.11.2018),
  • Michal Sviták - člen VR (od 24.11.2018)

Všechny kontaktní údaje ČADG najdete zde.