Blog
Pojištění ČADG

Od roku 2018 má Česká asociace discgolfu s Českou pojišťovnou (nyní Generali Česká pojišťovna) uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu nebo újmu vzniklou na životě, zdraví či majetku při hraní discgolfu. Od té doby byla již dvakrát využita, pokaždé na zranění způsobené letícím diskem. Přesto někteří discgolfisté o pojištění neví, nebo v něm mohou mít zmatek. Zde je krátké shrnutí.

Na koho se pojištění vztahuje?
Na všechny aktuální členy ČADG během účasti na turnaji či tréninku discgolfu na území ČR. U turnajů organizovaných v rámci některé ligy pod ČADG jsou pojištěni všichni hráči těchto turnajů (i pokud nejsou členy ČADG).

Na jaké situace lze pojištění uplatnit?
Pokud je při discgolfu někdo zraněn/usmrcen, nebo pokud se způsobí nějaká škoda (např. rozbité okno, zraněné zvíře).
Pokud se něco takového stane, obraťte se na Generali Českou pojišťovnu (č. pojistné smlouvy 86835118-12) a co nejdříve kontaktuje VR ČADG (vr@idiscgolf.cz), aby se vše mohlo co nejrychleji a bez problémů vyřídit.

Co to znamená?
Samozřejmě má každý hráč povinnost se před svým hodem ujistit, že ve svém okolí není žádná osoba ani zvíře, koho by mohl ohrozit. Nicméně i přes veškerou opatrnost se může nějaká nehoda stát. A právě pro tyto situace bylo pojištění zřízeno. Nezbývá než doufat, že jej bude potřeba využívat co nejméně.

Celou smlouvu s podmínkami k pojištění lze najít mezi dokumenty ČADG na odkazu http://idiscgolf.cz/dokumenty.

 

Blog
Prodloužení členství

Blíží se nový rok a spousta z vás už nám píše, že si chce prodloužit členství, což nás těší 

Abyste to měli ještě jednodušší, upravili jsme pro vás stránku členství. V obrázcích pod tímto příspěvkem najdete "návod", jak si členství prodloužit.

Pozor novinka! V roce 2020 už sporty nebudou spadat pod MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýhovy) jako doposud, ale pod nově zřízenou Národní sportovní agenturu. Ta vyžaduje po organizacích/asociacích uvedení RČ členů. Proto prosím doplňte svá RČ ve správě účtu. NSA provádí kontrolu RČ proti registru, tak je prosím uvádějte správně.

Edit: Prosím uvádějte pouze svá občanská jména a příjmení, tj. nevkládejte přezdívky. Registr hráčů předáváme úřadům  Děkujeme za pochopení.

 

Návod

https://www.facebook.com/CADGCZ/posts/2733377430056476

Blog
Jak založit klub

K založení spolku stačí opravdu málo, ze tří zakládajících členů musí být alespoň jeden starší 18 let, který může spolek podáním těchto dokumentů registrovat na registru svého krajského soudu:

  1. souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy
  2. souhlas osoby (statutárního orgánu - např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřenými podpisy (podpisy úředně ověřují obecní, či městské úřady pro spolky zdarma)
  3. zápis z ustavující členské schůze či zápis o shodě zakladatelů spolu se zápisem o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení stanov, zde stačí neověřené podpisy
  4. aktuální stanovy podepsané předsedou (nebo jiným statutárním orgánem), stačí neověřené podpisy
  5. vyplněný webový formulář z webu or.justice.cz (pokud ho podáváte v tištěné podobě, podpis na něm musí být úředně ověřen).

Zápis spolků do spolkového rejstříku je od 1. 5. 2015 zdarma (včetně prvozápisů).

Jak případně napsat stanovy, vzory formulářů a další informace o založení a provozování spolků můžete najit na internetu. Například zde: http://poradna.crdm.cz/, nebo se také můžete obrátit na členy výkonné rady ČADG, kteří vám budou rádi nápomocni.

Klub se dle nových stanov ČADG může stát členem asociace. Podmínkou je vyplnění a odeslání elektronické přihlášky, kterou najdete na stránce pro editaci klubu.

Blog
Appka

Zdravím všechny. 

Můžete prosím doporučit vhodnou apklikaci na zaznamenávání výsledků? 

Pro mne stačí Android, ale budete-li mít tip i na iOs a Win, bude to super.

Díky

Blog
Problémy s obnovením účtu

Dobrý den,

množí se e-maily s tím, že se někomu nedaří obnovit účet přestože zadává správné ID z discgolf.cz, zde je několik odpovědí na často kladené otázky:

 

- Zjistilo se, že nový web zřejmě nedostal kompletní databázi a několik desítek účtů v ní chybí. Pokud tedy nejde obnovit účet i přesto, že zadáváte správné informace, prosím o založení nového účtu na těchto stránkách a poslání informace na info@idiscgolf.cz o tom, že účet nešel obnovit a přidat nové i původní ID. My je potom v databázi zpětně dopárujeme, aby odpovídalo původní hodnotě.

 

- Pokud jste se na starém webu registrovali v nedávné době, nemáme nové učty v databázi, protože se kopie dělala před nějakou dobou. V tom případě účet nepůjde obnovit a prosíme o novou registaci a poté (stejně jako u předchozího bodu) o e-mail s případnou žádostí o dopárování ID.

 

- Pokud jste si účet obnovili, ale nejde se vám přihlásit (ani po vygenerování nového hesla), znamená to, že nemáte potvrzený e-mail. Potvrzovací e-mail by vám měl přijít s registrací, v něm je odkaz, na který když kliknete, tak se vám e-mail potvrdí, potom se můžete přihlásit pomocí posledního hesla. Pokud by to pořád nešlo, napište na info@idiscgolf.cz, potvrdíme ho ručně.

 

- Pokud se registrujete a je vám méně než 16 let, místo potvrzovacího e-mailu vám přijde žádost o vyplnění formuláře rodiči z důvodů nového zákonu o zpracování osobních údajů. Tento formulář je potřeba vyplnit a my ručně potom účet zprovozníme. Pokud by to do druhého dne nešlo, napište nám e-mail a my to hned prověříme.

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás nebojte obrátit.