O ČADG

Česká asociace discgolfu, z.s.(dále ČADG) je zapsaný spolek, který vznikal v průběhu roku 2011 s cílem vytvořit samostatnou organizaci, která bude sdružovat hráče discgolfu v České republice, hájit jejich zájmy, organizovat Českou discgolfovou ligu a propagovat discgolf u široké veřejnosti.

ČADG navazuje na Českou asociaci létajícího disku (ČALD), která v minulosti úspěšně zajišťovala fungování všech sdružených sportů. V roce 2019 se ČALD změnil v zastřešující organizaci pro jednotlivé sporty, kterými jsou zejména Ultimate frisbee, discgolf a freestyle frisbee. Každý ze sdružených sportů je v ČALD poměrově zastoupen dle počtu svých členů.

V roce 2019 proběhla významná změna ve struktuře ČADG. Změnou stanov bylo zavedeno členství klubů v ČADG, které se tím stávají hlavními koordinátory ve směřování asociace.

 

Proč se stát členem?

Rozšiřování discgolfové komunity

Obliba discgolfu jakož i počet hráčů stoupá úměrně s počtem pevných discgolfových hřišť v dané zemi. Přestože se jedná o aktivitu finančně nenáročnou a vhodnou naprosto pro každého, je stále velmi těžké prosadit vybudování discgolfového hřiště v městských parcích či lesoparcích. Častým argumentem zástupců měst a obcí „proč ne“, bývá nízké povědomí o hře mezi obyvateli. Čím větší členská základna ČADG bude, tím snadnější bude realizace kvalitního discgolfového hřiště třeba i ve Vašem městě.

 

Účast v discgolfových ligách

ČADG zastřešuje české discgolfové a regionální ligy. Do turnajů jednotlivých lig mají členové přednost při registraci. Jedná se o série turnajů, které jsou rozděleny do několika kategorií. Za každé umístění v turnaji discgolfové ligy získává hráč body dle soutěžního řádu. Asociace spravuje aktuální pořadí hráčů, takže účastníci pořád vědí, jak si v rámci české discgolfové komunity stojí. Na konci každé sezóny pak probíhá slavnostní vyhlášení vítězů.

 

Levnější startovné na všech turnajích

Každý člen ČADG má nárok na levnější startovné na všech turnajích pořádaných pod záštitou ČADG. U turnajů regionálních lig je sleva 50 Kč, u 2. ligy je startovné levnější o 100 Kč a u 1. ligy o 200 Kč.

Pojištění odpovědnosti členů ČADG

Pojištění se vztahuje na celé území České republiky a to nejen během turnajů, ale i při jakémkoli tréninku. Smluvní ujednání k tomuto pojištění.

Slevy u partnerů

Členům asociace nabízí různé slevy několik internetových obchodů, které se zaměřují na prodej disků a veškerého discgolfového příslušenství. Výše slevy se pohybuje od 10% do 20%.

Seznam partnerů zde: Partneři ČADG

 

Typy členství a členský poplatek

Členství v asociaci je dvojího typu. Základním členem se stáváte automaticky podáním online přihlášky a zaplacením členského poplatku. Členství je určeno pro všechny hráče, kteří se chtějí účastnit soutěží ČADG.

Druhým typem členství je členství klubů. Klub se stane členem ČADG podáním online přihlášky a zaplacením poplatku, je-li stanoven. Pro rok 2021 poplatek nebyl stanoven.

Roční členský poplatek členství hráčů je stanoven následovně:

  • Základní členství ČADG – 500 Kč/rok – Základní členství ČADG se pro rok 2021 stanovuje ve výši 500 Kč. Tuto částku uhradí hráč, který není členem žádného ČADG klubu.

  • Člen ČADG klubu – poplatek 400 Kč/rok – Hráči, kteří jsou členy některého z registrovaných klubů pod ČADG, mají zachovánu výši poplatku 400 Kč/rok. Hráč registrací přes klub ušetří 100 Kč. Od této úpravy si slibujeme posílení klubových základen a další vznik nových klubů. S větší hráčskou základnou mají kluby vyšší šanci získat podporu od městského/krajského úřadu na svůj provoz.

  • Nový člen ČADG – 50% sleva na první rok – Abychom mezi námi přivítali nové členy, rozhodli jsme se pro první rok členství zvýhodnit členský poplatek 50% slevou. Definice nového člena: Hráč, který nikdy nebo v posledních čtyřech (4) letech nebyl členem ČADG (tj. nebyl členem ČADG v letech 2020, 2019, 2018, 2017). Sleva 50 % je poskytnuta z částky, která odpovídá způsobu, jakým se hráč registruje – člen ČADG klubu (základ 400 Kč/rok), nebo základním členstvím ČADG (500 Kč/rok).

  • Juniorská sleva – 50% sleva – junioři mladší 18 let získávají slevu 50 % z členského příspěvku (v celém kalendářním roce 2021 hráč nedovrší 18 let). Sleva se sčítá s ostatními slevami. Příklad: junior patřící pod ČADG klub bude hradit 200 Kč, pokud nebude příslušníkem žádného klubu 250 Kč. Pokud bude zároveň „novým členem“, úhrada bude 100, resp. 125 Kč.

 

Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit online Členskou přihlášku a zaplatit členský poplatek.

Kluby se mohou přihlásit prostřednictvím svého předsedy vyplněním online přihlášky na stránce pro editaci klubu.

Poplatky posílejte na bankovní účet, jako Variabilní symbol uveďte vaše hráčské ID (je uvedeno ve vašem profilu hráče pod označením ČADG#)

Bankovní spojení

Raiffeisen Bank          pouze pro platby v českých korunách!!!                  

Číslo účtu:                 7434016001/5500 
IBAN:                          CZ4355000000007434016001
SWIFT:                        RZBCCZPP

Název účtu  www.cadg.cz vedený u Raiffeisen Bank jako transparentní účet

Odkaz na výpis z účtu: RB.cz


FIO Bank                    pouze pro platby v EUR!!!

Číslo účtu:                 2801755576/2010
IBAN:                          CZ9620100000002801755576
SWIFT:                        FIOBCZPPXXX
 

Výkonná rada ČADG

Výkonná rada je statutárním orgánem ČADG a její členové jsou voleni členskou schůzí na dva roky. Aktuální složení výkonné rady je následující:

  • Petr Tanka- předseda VR (od 18.1.2017, člen VR od 27.12.2016),
  • Václav Bednář - člen VR (od 24.11.2018),
  • Michal Sviták - člen VR (od 24.11.2018),
  • Veronika Fabíková - člen VR (od 12.12. 2020)
  • Tomáš Šustek - člen VR (od 12.12. 2020)

Všechny kontaktní údaje ČADG najdete zde.

 

How to join ČADG?

The annual membership fee is 500 CZK and 250 CZK for all MJ players (less then 19 years old).
You can also pay in EUR and in this case the fee is 19 EUR or 9,50 EUR.

To be a member you just have to be registered on our webpage, fill up Membership request  and pay the fee.

You can pay on one of the listed bank accounts. As payment reference number use your player ID (you can find it at your profile page as ČADG#)

Bank accounts

Raiffeisen Bank          only for payment in CZK!!! 

Acount number:        7434016001/5500 
IBAN:                          CZ4355000000007434016001
SWIFT:                       RZBCCZPP

FIO Bank                    only for payment in EUR!!!

Acount number:        2801755576/2010
IBAN:                          CZ9620100000002801755576
SWIFT:                       FIOBCZPPXXX