Blog
Účast na Galavečeru ČADG

Ahoj discgolfisti,

jak víte, dne 15. 2. 2020 se v Olomouci bude konat Galavečer ČADG (více zde: https://idiscgolf.cz/clanek/69). Abychom zajistili odpovídající kapacitu, prosíme, dejte nám vědět kdo dorazí.

Podle počtu účastníků vybereme odpovídající prostor.

Termín ukončení přihlašování: 26. 1. 2020

Formulář k přihlášení: https://forms.gle/psfn854gqcdXnNvZA

Blog
Galavečer ČADG a setkání s řediteli

Rádi bychom vás pozvali na první Galavečer ČADG, na kterém budou předány ceny vítězům jednotlivých lig.

 

Vzhledem k tomu, že většina vítězů pochází z Moravy, uskutěční se Galavečer ČADG v Olomouci dne 15. 2. 2020 od 16:00. 

Vstupné na akci je symbolicky stanoveno na 50 Kč. Pro vyhlašované a ředitele turnajů je zdarma.

 

Týž den, před začátkem galavečera ČADG, bychom se rádi setkali s řediteli a spolupořadateli turnajů. Jedná se o vůbec první organizované setkání a cílem je, předat si zkušenosti z pořádání turnajů, probrat novinky v SŘ a projít nejčastější dotazy k pravidlům.

 

Kompletní program naleznete níže:

10:30 – 11:00 příjezd a registrace

11:00 – 12:00 Povinnosti pořadatele sportovní akce a první pomoc

12:00 – 13:00 Oběd, hrazený ČADG

13:00 – 14:00 Soutěžní řád 2020

14:00 – 15:00 Pravidla hry

16:00 – 22:00 GALAVEČER ČADG

 

Vyhlášení vítězů se budeme snažit stihnout do 19:30, aby hráči z Čech stihli poslední spoj domů, pokud nebudou chtít zůstat. Po vyhlášení máme připravený doprovodný program.

Blog
Termíny turnajů 1. a 2. DGL, MČR

Vážení přátelé českého discgolfu,


ve čtvrtek 9.1.2020 byla Soutěžně technickou komisí a Výkonnou radou schválena termínová listina turnajů 1. DGL, 2. DGL a MČR v České republice pro rok 2020. Stejně jako loni se i letos 1. DGL skládá ze čtyř turnajů (započítávají se 3 nejlepší výsledky). V 2. DGL je pak turnajů 8 (započítává se 5 nejlepších výsledků). Mistrovství České republiky bude třídenní s golfovým startem a proběhne od 8. do 10.5. V Uničově. Týden před (2.-3.5.) proběhne MČR juniorských kategorií do 15 let ve Žďáru nad Sázavou a 29.-30.9. MČR ve hře dvojic v Uherském Hradišti . Nejvýznamnějším turnajem na území ČR však nepochybně bude Mistrovství Evropy v discgolfu, které se uskuteční od 19. do 22.8. v zámeckém parku Konopiště u Benešova.

 

V nadcházející discgolfové sezóně vám přejeme hodně štěstí a ať to lítá!

VR a STK ČADG

 

https://i.imgur.com/qmgZft8.jpg

 

 

 
Blog
Kapitán národního týmu

Hledáme kapitána pro národní tým pro sezonu 2020.

V termínu 19. - 22. 8. 2020 se uskuteční Mistrovství Evropy v discgolfu (EDGC/EMDGC) v ČR na Konopišti. V organizačním týmu zasednou mj. Petr Tanka jako člen VR ČADG a Kryštof Novák člen STK, organizační partner HEPA Group s.r.o.

Kryštof byl naším dlouholetým kapitánem reprezentace, ale organizační povinnosti mu neumožní nadále zastávat tuto funkci.

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici kapitána českého národního týmu v discgolfu.

Pokud máš zájem stát se kapitánem národního týmu, pošli svou přihlášku na adresu vr@idiscgolf.cz do 10. 2. 2020

Co by měl kapitán zvládat:

 • Motiváce a tvořič party

 • Zájem o discgolf

 • Organizační činnosti

 • Flexibilita

 • Obstojně fotografovat

 • Práce se sociálními médii (FB, Instagramem)

Těšíme se na vaše přihlášky.

VR

 

Blog
Prodloužení členství

Blíží se nový rok a spousta z vás už nám píše, že si chce prodloužit členství, což nás těší  Abyste to měli ještě jednodušší, upravili jsme pro vás stránku členství. V obrázcích pod tímto příspěvkem najdete "návod", jak si členství prodloužit.

Pozor novinka! V roce 2020 už sporty nebudou spadat pod MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýhovy) jako doposud, ale pod nově zřízenou Národní sportovní agenturu. Ta vyžaduje po organizacích/asociacích uvedení RČ členů. Proto prosím doplňte svá RČ ve správě účtu. NSA provádí kontrolu RČ proti registru, tak je prosím uvádějte správně. Edit: Prosím uvádějte pouze svá občanská jména a příjmení, tj. nevkládejte přezdívky. Registr hráčů předáváme úřadům  Děkujeme za pochopení.

 

Návod

https://www.facebook.com/CADGCZ/posts/2733377430056476

Blog
Jak založit klub

K založení spolku stačí opravdu málo, ze tří zakládajících členů musí být alespoň jeden starší 18 let, který může spolek podáním těchto dokumentů registrovat na registru svého krajského soudu:

 1. souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy
 2. souhlas osoby (statutárního orgánu - např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřenými podpisy (podpisy úředně ověřují obecní, či městské úřady pro spolky zdarma)
 3. zápis z ustavující členské schůze či zápis o shodě zakladatelů spolu se zápisem o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení stanov, zde stačí neověřené podpisy
 4. aktuální stanovy podepsané předsedou (nebo jiným statutárním orgánem), stačí neověřené podpisy
 5. vyplněný webový formulář z webu or.justice.cz (pokud ho podáváte v tištěné podobě, podpis na něm musí být úředně ověřen).

Zápis spolků do spolkového rejstříku je od 1. 5. 2015 zdarma (včetně prvozápisů).

Jak případně napsat stanovy, vzory formulářů a další informace o založení a provozování spolků můžete najit na internetu. Například zde: http://poradna.crdm.cz/, nebo se také můžete obrátit na členy výkonné rady ČADG, kteří vám budou rádi nápomocni.

Klub se dle nových stanov ČADG může stát členem asociace. Podmínkou je vyplnění a odeslání elektronické přihlášky, kterou najdete na stránce pro editaci klubu.

Blog
Členská schůze

Poslední členská schůze, která proběhla v listopadu v Praze přinesla několik novinek. Tou největší je změna stanov, jejichž aktuální znění spolu se zápisem ze schůze můžete již najít na webu idiscgolf.cz v sekci dokumenty. Nové stanovy přinášejí zejména změny ve struktuře ČADG a umožní tím asociaci rychlejší a flexibilnější řízení. Hlavní změnou je nová role klubů ve vedení a směřování asociace a tedy i celého discgolfu v České republice. Od nového roku, kdy tyto stanovy nabydou platnosti, se kluby budou moci stát členy ČADG. Kluby tak převezmou roli tzv. rozšířeného členství dle původních stanov. K tomu, aby se kluby mohly stát členy připravujeme způsob podávání přihlášek a do konce roku Vás s ním seznámíme. Do doby, než bude připraven systém přihlášek klubů prostřednictvím webu, bude přihlašování probíhat prostřednictvím emailu. Pro stávající členy se v podstatě nic nemění.

Další novinky budeme postupně zveřejňovat, stejně jako Vám postupně popíšeme hlavní důsledky změny stanov.
 

 

Blog
Soutěžní řád 2020 a přihlašování turnajů

Česká discgolfová sezóna 2019 byla v mnohých věcech zlomová - ČADG získala prvního partnera pro proDiscgolf.cz 1. Ligu discgolfu, počet pevných discgolfových hřišť přesáhl magickou hranici 100 a české discgolfové turnaje byly rozděleny do tří samostatných lig. Mnoho věcí fungovalo dobře, jiné se nevydařily úplně na 100%, v posledních měsících však Soutěžně technická komise ČADG pracovala na změnách soutěžního řádu pro rok 2020.

 

Nejednalo se o nějak drastické změny, STK se letos uchýlila spíše k postupnému vylepšování. Kompletní znění soutěžního řádu naleznete zde https://idiscgolf.cz/o-discgolfu/Pravidla.aspx, nejdůležitější změny jsme pro vás ale vypsali:

 1. Byla upravena bodovací tabulka všech turnajů, nově se body nebudou určovat výpočtem, ale budou předem pevně stanovené podle celkového počtu hráčů v kategorii (2 úrovně).
 2. Na všech turnajích ČADG je zakázáno kouření ve flightech, kde hraje hráč či hráčka do 18 let věku. Na turnajích 1. DGL a MČR je kouření zakázáno úplně.
 3. RDGL je nově rozdělena pouze na čtyři regiony (západ, střed, jih, sever). Sezóna RDGL trvá od 1. ledna do 31. října. Vítězové regionů si pro příští rok vybojují přednostní právo registrace do 2. DGL. 
 4. Ředitel RDGL se může rozhodnout, zda bude nebo nebude vyhlašovat a oceňovat hráče 1. DGL (včetně účasti ve finále). Tato skutečnost musí být uvedena v propozicích turnaje při začátku registrace.
 5. Turnaje 1. DGL se nesmí krýt s turnaji PDGA EuroTour, EDGC, EMDGC a turnaji PDGA Major v Evropě.
 6. Mistrovství ČR jednotlivců musí být turnajem kategorie PDGA B (či vyšší) a povinně musí mít 3 denní formát s postupným startem. 

 

Hráči s přednostní registrací pro rok 2020 jsou uvedeni zde: 

1. DGL: https://i.imgur.com/PtoePTv.jpg

2. DGL: https://i.imgur.com/gU8pWXU.jpg

 

Přihlašování turnajů MČR, 1. DGL a 2. DGL

Od 15.12. do 26.12. je možné přihlašovat turnaje pomocí tohoto formuláře: https://forms.gle/g9PmTRhV6YPQarTp7

 

Do konce roku pak STK ČADG zveřejní finální termínovku pro rok 2020.

 

 

Blog
Nové zadávání turnajů

Kuba Kudrna připravil další evoluci při zakládání turnajů a jejich výsledků. Na instruktážní video ke změnám se můžete podívat zde:

 

https://youtu.be/25I4nJ3Qq4A

 

Do komentářů nám pište vaše dotazy, nebo nápady.

 

Blog
Hledá se discgolfová jamka roku 2019

Která je nejlepší, nejkrásnější a nejoblíbenější? Z tisícovky jamek v České republice může být nejlepší jen jedna jediná. Před 5 lety v této prestižní soutěži zvítězila jamka číslo 8 v Kopřivnici, dnes je ale jiná doba a mnohem větší konkurence.

 

V tuto chvíli již probíhá nominační fáze, ve které má každý účastník možnost nominovat až 3 různé jamky pro postup do play-off. Konec nominační fáze je ve středu 13.11., do play-off postupuje 16 jamek s nejvyšším počtem hlasů a poté bude až do 27.11. probíhat každý den jeden duel dle nasazení. Následovat bude velkolepé finále a závěr soutěže.

 

Nejlepší jamka bude samozřejmě náležitě vyšperkována speciálním košem i teesignem. Mezi účastníky rozdá organizátor proDiscgolf.cz ceny za více než 20 tisíc Kč!

 

Teď nezbývá než nominovat, tak rychle na www.jamkaroku.cz.