Blog
Účast na Galavečeru ČADG

Ahoj discgolfisti,

jak víte, dne 15. 2. 2020 se v Olomouci bude konat Galavečer ČADG (více zde: https://idiscgolf.cz/clanek/69). Abychom zajistili odpovídající kapacitu, prosíme, dejte nám vědět kdo dorazí.

Podle počtu účastníků vybereme odpovídající prostor.

Termín ukončení přihlašování: 26. 1. 2020

Formulář k přihlášení: https://forms.gle/psfn854gqcdXnNvZA

Blog
Galavečer ČADG a setkání s řediteli

Rádi bychom vás pozvali na první Galavečer ČADG, na kterém budou předány ceny vítězům jednotlivých lig.

 

Vzhledem k tomu, že většina vítězů pochází z Moravy, uskutěční se Galavečer ČADG v Olomouci dne 15. 2. 2020 od 16:00. 

Vstupné na akci je symbolicky stanoveno na 50 Kč. Pro vyhlašované a ředitele turnajů je zdarma.

 

Týž den, před začátkem galavečera ČADG, bychom se rádi setkali s řediteli a spolupořadateli turnajů. Jedná se o vůbec první organizované setkání a cílem je, předat si zkušenosti z pořádání turnajů, probrat novinky v SŘ a projít nejčastější dotazy k pravidlům.

 

Kompletní program naleznete níže:

10:30 – 11:00 příjezd a registrace

11:00 – 12:00 Povinnosti pořadatele sportovní akce a první pomoc

12:00 – 13:00 Oběd, hrazený ČADG

13:00 – 14:00 Soutěžní řád 2020

14:00 – 15:00 Pravidla hry

16:00 – 22:00 GALAVEČER ČADG

 

Vyhlášení vítězů se budeme snažit stihnout do 19:30, aby hráči z Čech stihli poslední spoj domů, pokud nebudou chtít zůstat. Po vyhlášení máme připravený doprovodný program.

Blog
Termíny turnajů 1. a 2. DGL, MČR

Vážení přátelé českého discgolfu,


ve čtvrtek 9.1.2020 byla Soutěžně technickou komisí a Výkonnou radou schválena termínová listina turnajů 1. DGL, 2. DGL a MČR v České republice pro rok 2020. Stejně jako loni se i letos 1. DGL skládá ze čtyř turnajů (započítávají se 3 nejlepší výsledky). V 2. DGL je pak turnajů 8 (započítává se 5 nejlepších výsledků). Mistrovství České republiky bude třídenní s golfovým startem a proběhne od 8. do 10.5. V Uničově. Týden před (2.-3.5.) proběhne MČR juniorských kategorií do 15 let ve Žďáru nad Sázavou a 29.-30.9. MČR ve hře dvojic v Uherském Hradišti . Nejvýznamnějším turnajem na území ČR však nepochybně bude Mistrovství Evropy v discgolfu, které se uskuteční od 19. do 22.8. v zámeckém parku Konopiště u Benešova.

 

V nadcházející discgolfové sezóně vám přejeme hodně štěstí a ať to lítá!

VR a STK ČADG

 

https://i.imgur.com/qmgZft8.jpg

 

 

 
Blog
Kapitán národního týmu

Hledáme kapitána pro národní tým pro sezonu 2020.

V termínu 19. - 22. 8. 2020 se uskuteční Mistrovství Evropy v discgolfu (EDGC/EMDGC) v ČR na Konopišti. V organizačním týmu zasednou mj. Petr Tanka jako člen VR ČADG a Kryštof Novák člen STK, organizační partner HEPA Group s.r.o.

Kryštof byl naším dlouholetým kapitánem reprezentace, ale organizační povinnosti mu neumožní nadále zastávat tuto funkci.

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici kapitána českého národního týmu v discgolfu.

Pokud máš zájem stát se kapitánem národního týmu, pošli svou přihlášku na adresu vr@idiscgolf.cz do 10. 2. 2020

Co by měl kapitán zvládat:

 • Motiváce a tvořič party

 • Zájem o discgolf

 • Organizační činnosti

 • Flexibilita

 • Obstojně fotografovat

 • Práce se sociálními médii (FB, Instagramem)

Těšíme se na vaše přihlášky.

VR

 

Blog
Členská schůze

Poslední členská schůze, která proběhla v listopadu v Praze přinesla několik novinek. Tou největší je změna stanov, jejichž aktuální znění spolu se zápisem ze schůze můžete již najít na webu idiscgolf.cz v sekci dokumenty. Nové stanovy přinášejí zejména změny ve struktuře ČADG a umožní tím asociaci rychlejší a flexibilnější řízení. Hlavní změnou je nová role klubů ve vedení a směřování asociace a tedy i celého discgolfu v České republice. Od nového roku, kdy tyto stanovy nabydou platnosti, se kluby budou moci stát členy ČADG. Kluby tak převezmou roli tzv. rozšířeného členství dle původních stanov. K tomu, aby se kluby mohly stát členy připravujeme způsob podávání přihlášek a do konce roku Vás s ním seznámíme. Do doby, než bude připraven systém přihlášek klubů prostřednictvím webu, bude přihlašování probíhat prostřednictvím emailu. Pro stávající členy se v podstatě nic nemění.

Další novinky budeme postupně zveřejňovat, stejně jako Vám postupně popíšeme hlavní důsledky změny stanov.
 

 

Blog
Soutěžní řád 2020 a přihlašování turnajů

Česká discgolfová sezóna 2019 byla v mnohých věcech zlomová - ČADG získala prvního partnera pro proDiscgolf.cz 1. Ligu discgolfu, počet pevných discgolfových hřišť přesáhl magickou hranici 100 a české discgolfové turnaje byly rozděleny do tří samostatných lig. Mnoho věcí fungovalo dobře, jiné se nevydařily úplně na 100%, v posledních měsících však Soutěžně technická komise ČADG pracovala na změnách soutěžního řádu pro rok 2020.

 

Nejednalo se o nějak drastické změny, STK se letos uchýlila spíše k postupnému vylepšování. Kompletní znění soutěžního řádu naleznete zde https://idiscgolf.cz/o-discgolfu/Pravidla.aspx, nejdůležitější změny jsme pro vás ale vypsali:

 1. Byla upravena bodovací tabulka všech turnajů, nově se body nebudou určovat výpočtem, ale budou předem pevně stanovené podle celkového počtu hráčů v kategorii (2 úrovně).
 2. Na všech turnajích ČADG je zakázáno kouření ve flightech, kde hraje hráč či hráčka do 18 let věku. Na turnajích 1. DGL a MČR je kouření zakázáno úplně.
 3. RDGL je nově rozdělena pouze na čtyři regiony (západ, střed, jih, sever). Sezóna RDGL trvá od 1. ledna do 31. října. Vítězové regionů si pro příští rok vybojují přednostní právo registrace do 2. DGL. 
 4. Ředitel RDGL se může rozhodnout, zda bude nebo nebude vyhlašovat a oceňovat hráče 1. DGL (včetně účasti ve finále). Tato skutečnost musí být uvedena v propozicích turnaje při začátku registrace.
 5. Turnaje 1. DGL se nesmí krýt s turnaji PDGA EuroTour, EDGC, EMDGC a turnaji PDGA Major v Evropě.
 6. Mistrovství ČR jednotlivců musí být turnajem kategorie PDGA B (či vyšší) a povinně musí mít 3 denní formát s postupným startem. 

 

Hráči s přednostní registrací pro rok 2020 jsou uvedeni zde: 

1. DGL: https://i.imgur.com/PtoePTv.jpg

2. DGL: https://i.imgur.com/gU8pWXU.jpg

 

Přihlašování turnajů MČR, 1. DGL a 2. DGL

Od 15.12. do 26.12. je možné přihlašovat turnaje pomocí tohoto formuláře: https://forms.gle/g9PmTRhV6YPQarTp7

 

Do konce roku pak STK ČADG zveřejní finální termínovku pro rok 2020.

 

 

Blog
Nové zadávání turnajů

Kuba Kudrna připravil další evoluci při zakládání turnajů a jejich výsledků. Na instruktážní video ke změnám se můžete podívat zde:

 

https://youtu.be/25I4nJ3Qq4A

 

Do komentářů nám pište vaše dotazy, nebo nápady.

 

Blog
Předávání cen za rok 2019

Vážení discgolfisté, 

31. 10. 2019 byla ukončena sezona roku 2019. 

Každou takovou sezonu se patří zakončit oceněním těch nejlepších a předat jim ceny. Dle Soutěžního řádu, platného pro sezonu 2019, mělo vyhlášení proběhnout na Galavečeru ČALDu.

Bohužel se nám nakonec nepodařilo dohodnout na společném termínu. Jako náhradní řešení SŘ umožňoval předání při příležitosti členské schůze. Nicméně na základě zkušenosti z Olomouce na konci sezony 2018, na které nebyl téměř nikdo z oceněných, jsme se rozhodli situaci vyřešit jinak.

Vyhlášení proběhne na samostatném galavečeru ČADG.

Předběžný termín byl stanoven na únor 2020. O místě a přesném datu vás budeme informovat.

Zároveň vyhlášení chceme doplnit o setkání s řediteli turnajů. Rádi bycho  s nimi probrali jejich nápady, připomínky a zároveň pro ně připravili další "vzdělávací program". Jedno z témat bude zajištění lékařského dohledu při turnaji.

Blog
Členská schůze ČADG 2019

Členská schůze členů ČADG se blíží. Potkáme se již 16. 11. v Praze.

Místo: U Zábranských, Křižíkova 89/330, 186 00 Praha 8 - Karlín. Od 12:00

Členské schůze (dále jen ČS) se mohou zúčastnit všichni členové ČADG a mohou diskutovat k jednotlivým tématům. Hlasování o přednesených tématech se však mohou zúčastnit pouze členové s rozšířeným členstvím.  Aby byla členská schůze usnášeníschopná, je třeba nadpoloviční účast členů, tj. aktuálně 69 členů s rozšířeným členstvím (včetně plných mocí).

V případě, že na ČS schůzi nedorazíte, nezapomeňte prosím, předat plnou moc někomu, kdo se ČS účastnit bude. Formulář plné moci naleznete na stránkách https://idiscgolf.cz/cadg/Dokumenty.aspx Jeden člen může zastupovat max. 10 dalších členů.

Abychom mohli zajistit dostatek místa pro všechny, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, kde nám potvrďte vaší ne/přítomnost. Zároveň můžete nahlásit, zda máte zájem o jídlo. Jídelní lístek bude zaslán kolem 11. 11. 2019. Formulář zde: https://forms.gle/5P3Q3rQsBzKzSRyb6

Pokud máte zájem o změnu členství/zřízení rozšířeného členství, vyplňte formulář https://idiscgolf.cz/cadg/Zadost.aspx

Závěrem bychom Vás rádi informovali, že se Výkonná rada rozhodla k příležitosti ČS vyhlásit soutěž o obsazení zbývajících postů ve VR – aktuálně jsou volné 3 židle. Pokud tedy máte chuť, energii a odvahu měnit český discgolf a posouvat jej k lepšímu, neváhej nám zaslat svou nominaci na vr@idiscgolf.cz. Termín uzávěrky je 12. 11. 2019 ve 20:00. Kandidáti se následně budou moci presentovat na ČS, kde je i členové ČADG budou schvalovat.

Ať to lítá!

 

Program schůze:

-Zahájení schůze

-Volba předsedy a dalších orgánů ČS

-Schválení programu

-Zpráva o činnosti VR

-Návrh stanov – diskuse

-Návrh stanov – schválení

-Výsledek hospodaření za 2018 - schválení

-Návrh rozpočtu na 2019 – schválení

-Návrh rozpočtu na 2020 – schválení

-Plán činnosti na 2020

-Volba/odvolání členů VR

-Různé

 

Blog
Reprezentace 2020

Přinášíme Vám nová kritéria pro nominaci reprezentace. Změny navazují na VIZI 2025, kterou schválila Členská schůze v Olomouci. Od příštího roku tak bude širší reprezentace nominována na celý kalendářní rok. Z takto nominovaných budou vybíráni hráči pro jednotlivé turnaje dané sezóny. Doufáme, že tato změna přinese jasnější představu o tom, jak se propracovat třeba na Mistrovství Evropy a také to bude krok k další práci s týmem reprezentantů.
A abyste věděli jak moc je potřeba se snažit pro účast na Mistrovství Evropy v příštím roce, zde jsou počty hráčů, které a v jakých kategoriích bude ČADG moci nominovat.

MPO   3 FPO   3 MJ18   3 MP40   2 FP40   2 MP60   1

V kategorii MPO nám navíc připdane cca 3-5 míst dle žebříčku PDGA Europe.