Blog
ADD restart registrací
Turnaj ADD se uskuteční v termínu 10.-11.7. 2021 jako turnaj 2. ligy.
Registrace proběhne znovu a bude spuštěna v úterý 8.6. 2021 ve 20:00, v první fázi přednostně pro hráče 2. ligy. Druhá fáze se spustí 22.6. 2021 ve 20:00 pro členy ČADG. Třetí fáze pak 29.6. 2021 ve 20:00 pro všechny. Omlouváme se za zmatky v termínech způsobené smazáním původní registrace a vytvořením nové.
Blog
Nový disciplinární řád

Od dnešního dne, tedy 3. června 2021 nabývá platnosti nový disciplinární řád, schválený dne 8.5. 2021 členskou schůzí ČADG. Plně tak nahrazuje předchozí znění disciplinárního řádu z členské schůze z 12. prosince 2020. Účinnosti nabývá nový disciplinární řád od této soboty 5.6. 2021.

Disciplinární řád je k dispozici na tomto odkazu nebo v sekci ČADG → Dokumenty → Dokumenty týkající se pravidel.

V případě nejasností či podnětů na základě disciplinárního řádu se můžete obracet na disciplinární komisi ČADG na email  dk@idiscgolf.cz

Blog
Nové logo ČADG

Členské kluby asociace rozhodly v rámci veřejné soutěže o novém logu. Vítězný návrh byl vybrán jednoznačně, vyrovnanější to bylo v souboji o druhé, respektive třetí místo. A jaké je nové logo ČADG?

Nyní bude výhercem zpracován logomanuál, na základě kterého bude mimo jiné vytvořen nový web ČADG.


 

Blog
Payout za První a Druhou DG ligu 2021

Než se konečně dočkáme prvních turnajů První a Druhé ligy discgolfu 2021 (tento víkend 5.-6. června druholigový turnaj proDiscgolf.cz Komárno Open 2021 a hned víkend nato 12.-13. června tradiční prvoligový turnaj Moravský Krumlov 2021), tak zveřejňujeme dopředu částky, o které se letos bude v těchto ligách hrát.

V rámci První ligy discgolfu bude na finančních odměnách rozdáno celkem 15 000 Kč, za umístění ve Druhé lize discgolfu budou rozdány poukazy do discgolfových e-shopů celkově za 10 000 Kč. Tyto částky vychází z rozpočtu ČADG pro rok 2021.

 

Blog
Povolení pořádání ČADG turnajů

Je to tady! Vládní opatření se konečně uvolnila natolik, že je možné pořádat oficiální ligové turnaje ČADG, a to s kapacitou až 100 hráčů. Jsou zde však stále nějaké podmínky a omezení.

Dle článku I, odst. 18 MO jsou účastníci hromadné akce (tedy hráči) povinní mít maximálně 7 dní starý PCR test, nebo max 3 dny starý antigenní test, potvrzení o tom, že minimálně před 22 dny obdržel první ze dvou dávek vakcíny (resp. před 14 dny první dávku u jednodávkových vakcín), nebo laboratorní potvrzení, že prodělali covid a od té doby neuplynulo víc než 90 dní.

Tuto povinnost hráčů však nekontroluje pořadatel, ale případná kontrola z KHS, nebo příslušníci Policie.

Více informací lze nalézt v dokumentu MZČR (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-5.-2021.pdf),

nebo výkladu České unie sportu k aktuálním opatřením (https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html).

 

Blog
Budweis Stromovka Open 2021 - vyřazení z 2. DGL

Vzhledem k aktuálním podmínkám pro pořádání turnajů sportovními svazy rozhodla výkonná rada ČADG, že turnaj Budweis Stromovka Open 2021 nebude součástí druhé discgolfové ligy. Je to velká škoda, ale vzhledem k aktuálním podmínkám pro organizace turnajů bohužel není možné tento turnaj zastřešit hlavičkou České asociace discgolfu.

Aktuální podmínky pro organizaci sportu jsou k dispozici na https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

 

Blog
Protipandemická opatření platná od 10.5.2021

Vláda ČR sice postupně uvolňuje svá protipandemická opatření, ovšem stále se do uvolnění bohužel nedostaly sportovní akce a shromáždění, při nichž dojde ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí více než dvou osob ve stejném čase (s výjimkou sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let a organizovaných volnočasových aktivit opět pro osoby mladší 18 let, a to ještě za určitých podmínek).
Vyjádření MZČR lze najít přímo na tomto odkazu: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

Stále tak není možné organizovat pod hlavičkou ČADG žádné turnaje. Aktuálně spolu s českobudějovickými organizátory Stromovka Open čekáme, jak se posune uvolňování opatření tento týden a následně pak bude definitivně rozhodnuto, zda, v jakém formátu a zda v rámci 2. ligy bude turnaj odehrán.

Blog
Soutěž o nové logo ČADG

Česká asociace discgolfu vypisuje soutěž o nové logo asociace. Soutěž probíhá za využití portálu TopDesigner, účastníci mohou posílat návrhy do 15. května 2021. Poté o výherci rozhodnou členské kluby. Nejlepší 3 návrhy budou finančně ohodnoceny.

 

Blog
Změny v opatřeních platných od 12. dubna 2021
Od pondělí 12. dubna je v ČR zrušen nouzový stav. Stále je ale Vládou ČR zakázáno shromažďování osob na jednom místě, a to i při sportu. Aktuálně je na sportovištích (což v našem případě znamená celé discgolfové hřiště) omezena kapacita na maximální množství 12 sportovců v jednom momentu, sportovci se mohou pohybovat max. ve dvojicích a v požadovaných rozestupech (10m mezi dvojicemi, 2m mezi hráči).

Z výše uvedeného platí následující stanovisko asociace.
V aktuální situaci není možné organizovat pod záštitou ČADG žádné turnaje. Individuální hra jednotlivců/dvojic je povolena.
Blog
Změny ve Výkonné radě
Na základě osobních důvodů odstupuje Filip Carlan z Výkonné rady České asociace discgolfu. K 23. březnu 2021 bylo Výkonné radě doručeno písemné odstoupení, VR schválila okamžik zániku funkce na schůzi hned 23.3.2021. Od tohoto data tedy VR pokračuje v práci v počtu pěti členů.