!!!MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!!! ZRUŠENÍ TURNAJŮ
Nařízením VR ČADG se ruší všechny turnaje první i druhé discgolfové ligy, rovněž všechny turnaje všech regionálních lig.
Toto nařízení je platné do odvolání, minimálně však po dobu trvání stavu nouze.

Doporučujeme však, neorganizovat žádné turnaje. Riziko šíření nákazy je vysoké. Zároveň je potřeba sledovat aktuální stav a aktuální opatření vyhlášené vládou České republiky.

Za turnaje, které budou po dobu opatření kýmkoli organizovány, neponese ČADG žádnou odpovědnost.