Úprava registrace do turnaje
V nedávné době se na nás obrátil jeden z hráčů discgolfu. Uvedl, že nesouhlasí, aby jeho údaje (telefon a email) byly předávány pořadatelům turnaje.

Na základě této stížnosti jsme provedli rychlé opatření, se kterým se setkáte v rámci registrace do turnaje.

Do registrace jsme přidali dva checkboxy, se kterými je nutné souhlasit, abyste se mohli do turnaje zaregistrovat (textaci a umístění naleznete na konci článku).

1. Souhlas s předáním údajů pořadateli turnaje.

2. Prohlášení o bezpečnosti

Info pro pořadatele - i pro pořadatele jsme přidali prohlášení, že s poskytnutými údaji budou nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a v souladu s GDPR.

 

Souhlas s předáním údajů

V případě souhlasu s předáním informací o hráči jsme se obrátili na ÚOOÚ a požádali jej o vyjádření, jestli je takový postup správný. Zároveň jsme jej požádali o vyjádření, jestli je možné hráči, který nesouhlasí s poskytnutím údajů pořadateli, zamezit v registraci. Vycházíme přitom z běžné praxe, kdy např. při nakoupení pojištění Vás pojišťovna bez udělení tohoto souhlasu nepojistí.

Prohlášení o bezpečnosti

Z dostupné legislativy vyplývá, že požadatel turnaje je povinnen zajistit zdravotní pomoc při turnajích a má odpovědnost v případě úrazů a škod na majetku atp. Abychom pomohli pořadatelům, hráč musí souhlasit, že turnaj absolvuje na své riziko. Tuto tématiku jsme probírali s pořadateli v Olomouci a v blízké době k tomu doplníme samostatný článek a informace.

Nové souhlasy

 

Souhlas se zpracováním údajů

Prohlášení bezpečnosti