Členské příspěvky klubů
Zaznamenali jsme otázky na výši členských příspěvků klubů pro rok 2020. Abychom tedy předešli jakýmkoli dohadům, zde je odpověď.
Jak je ze stanov patrné, výši členského příspěvku navrhuje VR jako součást rozpočtu ke schválení členské schůzi. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2020, který byl přijat členskou schůzí 16.listopadu 2019, nebyl poplatek stanoven. Z toho tedy vyplývá, že pro letošní rok od klubů za členství žádné poplatky vybírány nebudou.