Členská schůze 2020 - zápis
V sobotu 12. prosince 2020 proběhla Členská schůze České asociace discgolfu. V rámci ní Výkonná rada informovala přítomné o své činnosti za předcházející období. Byly přijaty jednací i disciplinární řád. Druhý zmíněný bude následně novou disciplinární komisí přepracován tak, aby byl v souladu se soutěžním řádem. V dalších bodech byly představeny a schváleny výsledky hospodaření za rok 2019, stejně tak byla podána zpráva o průběžném hospodaření za rok 2020.

Účastníci členské schůze byli informováni o aktuálních přípravách odloženého EDGC, který ČADG (ČALD) spolupořádá v novém termínu v srpnu 2021.

Dále proběhla diskuse o problematice členství v ČADG – motivace pro nové hráče, zviditelnění výhod, poplatky za členství v ČADG, jednorázové poplatky.

Byl představen plán organizace jednotlivých lig, u RL rozdělení do kategorií na základě výkonnosti hráčů. Tento plán byl členskou schůzí podpořen a realizován by měl být pravděpodobně od sezony 2022.

Pro navázání lepší komunikace a spolupráce mezi ČADG a členskými kluby bylo dohodnuto, že budou naplánovány menší schůzky i v průběhu roku. Termíny schůzek navrhne VR během ledna. Cílem těchto schůzek je lepší koordinace rozvoje discgolfu a soutěží.

V rámci Členské schůze byli zvoleni noví členové Výkonné rady, Kontrolní komise a Disciplinární komise.

Do Výkonné rady byli zvoleni Veronika Fabíková, Michal Sviták, Tomáš Šustek, Václav Bednář, Filip Carlan a Petr Tanka.

Do Kontrolní komise byli zvoleni Petr Ryšánek, Vlastimil Janda a Ľubka Tanka Bílková.

Do disciplinární komise byli zvoleni Petr Ryšánek, Michael Rádl a Ondřej Roblík.

Bližší informace lze najít v zápisu z Členské schůze. Jakmile to bude možné, tak bude zveřejněn i záznam z Členské schůze na kanálu Youtube. O jeho zveřejnění Vás budeme informovat.

Základní body, které se aktuálně dotknou běžného člena ČADG:

 • Nově budou turnaje moci pořádat pouze členové ČADG.
 • Poplatek za členství v ČADG
  • Pokud jste členem klubu, který patří do ČADG, tak platíte i nadále 400 Kč.
  • Pokud nejste členem takového klubu, platíte 500 Kč.
  • Junioři mají 50% slevu.
  • Pro rok 2021 mají noví hráči discgolfu, kteří nikdy nebyli členy ČADG, slevu za členství 50 %. Tato sleva se sčítá s případnými dalšími slevami (např. juniorskou).
 • Jednorázový poplatek za účast na turnaji pod hlavičkou ČADG bude pro hráče-nečlena ve výši 50 Kč u regionální ligy, 200 Kč u 1. a 2. ligy.
 • Při pořádání neligového turnaje, u kterého bude využíván web idiscgolf.cz, bude zaveden poplatek pro pořadatele ve výši 100 Kč.