Souhrn před členskou schůzí ČADG 2020
Členská schůze se kvapem blíží a těšíme se, až se všichni  v sobotu 12. 12. 2020 uvidíme ve 13:00, byť on-line. Níže naleznete souhrn, témata a podklady pro ČS.

Sejdeme se ve virtuálním světě na této adrese skrze webové rozhraní MS Teams. Po načtení prohlížeče, vyberte variantu „pokračovat v prohlížeči“. Není tak třeba nic stahovat a instalovat. Zástupcům klubů byl odeslán s email s dalšími instrukcemi, které se vztahují ke způsobu hlasování. Prosíme všechny účastníky, aby se přihlásili přibližně 15 minut před zahájením ČS, abychom stihli vše řádně zkontrolovat. Pokud vám, jako zástupci klubu nedorazil email, prosíme, kontaktujte Petra Tanku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o naše první on-line setkání, prosíme, aby si všichni udržovali své mikrofony vypnuté, o slovo se hlásili prostřednictvím tlačítka a počkali na předání slova. Zapnuté mikrofony vnášejí do diskuse chaos a výrazně jí vyrušují. Pokud se někdo z vás prozatím s MS Teams nesetkal, nebojte, na začátku projdeme základní ovládací prvky.

Členskou schůzi plánujeme nahrávat a následně ji mít dostupnou na našich asociačních stránkách a YT kanále ČADG. Nahrávat však můžeme pouze se souhlasem všech přítomných. Pokud někdo z vás nechce být nahráván, prosíme, informujte nás o tom dopředu (vr@idiscgolf.cz), nebo pokud jste zástupcem klubu, prosíme, zvolte případně náhradu, které tento fakt nevadí.

Počet hlasů a seznam oprávněných hlasujících

Níže naleznete seznam přihlášených klubů do hlasování a jejich počet členských hlasů. Kluby, které dodaly seznam pozdě nebo jej nedodaly vůbec, se nemohou hlasování účastnit. Můžou se účastnit ČS, diskutovat, ale k jejich hlasu může být přihlíženo pouze jako k poradnímu.

VR prošla zaslané seznamy a revidovala počty hráčů/hlasů. V některých přídech jsme nemohly započítat hráče, kteří byli např. mladší než 15 let. V případě, že vám uváděný počet nesedí, prosíme, obraťte se na jakub.sykora@idiscgolf.cz

 

Počet členů

Počet hlasů ČS

PeaceEgg

2

1

Slovácko

6

1

Moravian Gators Nový Jičín

37

3

Kobylí

9

1

Moravský Krumlov

11

2

Uničov

29

2

Albium Ústí n L

12

2

Rokytka Praha

3

1

Caurus Egra Cheb

13

2

Fénix Brno

22

2

Wild Eagles Králíky

5

1

Ultimo Kadaň

13

2

DGC Praha

62

3

Budweis DGC

5

1

 

 

Kluby, které dodaly pozdě nebo nedodaly.

Floppy Disk Choltice

Bazarmix

Olomouc

Šumperk

Svitavy

Animals Brno

 

Program Členské schůze ČADG 12.12.2020 

 

Zahájení schůze  

Volba předsedajícího a dalších orgánů ČS

Schválení programu ČS 

Zpráva o činnosti VR 

Jednací řád ČS – návrh, diskuse, hlasování (zde

Disciplinární řád ČADG – návrh, diskuse, hlasování (zde)

Výsledek hospodaření 2019 – návrh, diskuse, hlasování (zde)

Zpráva o hospodaření za 2020 (bude dodána)

EDGC 2021 – návrh, diskuse, hlasování (bude dodáno)

Členské poplatky za členy a kluby 2021, 2022 – diskuse

Plán činnosti a směřování ČADG v dalších letech – diskuse (bude dodáno)

Rozpočet na 2021 – návrh, diskuse, hlasování (zde)

Komunikace VR a klubů – diskuse

Volba/odvolání členů VR, KK, DK (kandidáti zde)

Různé