Blog
Čeští hráči v profesionálních discgolfových týmech

O tom, že je český discgolf na vzestupu, svědčí mimo jiné fakt, že přibývá v našich řadách hráčů, kteří jsou sponzorováni předními discgolfovými značkami. Od letošní sezony jich je již 7!

Jako úplně první získal své místo v týmu Latitude 64° roku 2016 pětinásobný mistr ČR a sedminásobný český ligový mistr Lukáš Filandr.

Následoval dvojnásobný mistr ČR Kryštof Novák v roce 2017, který od té doby hraje za tým Discmania, stejně tak Bohdan Bílek o rok později, po vítězství na (zatím posledním) Mistrovství Evropy v kategorii juniorů. Od roku 2018 je také členem týmu Prodigy další novojičínský bomber Šimon Galia.

Nejvíce hráčů, kteří budou své jméno spojovat s discgolfovou značkou, přibylo pro letošní rok. Do teamu64° se k Lukášovi přidal loňský vítěz české 1. ligy Jakub Semerád. Další, kdo si vyhlédl české hráče, je tým Innova, který ve svém středu přivítal hráče s aktuálním nejvyšším PDGA ratingem Jakuba Knápka a dvojnásobnou mistryni ČR Elišku Bártkovou.

Přejeme všem těmto hráčům hodně štěstí, aby se jim v týmech dařilo a neustále se i díky jejich podpoře zlepšovali. A stejně tak i ostatním hráčům, aby se co nevidět týmy výrobců discgolfových disků rozšiřovaly o další české zástupce.

Blog
Změny ve Výkonné radě
Na základě osobních důvodů odstupuje Filip Carlan z Výkonné rady České asociace discgolfu. K 23. březnu 2021 bylo Výkonné radě doručeno písemné odstoupení, VR schválila okamžik zániku funkce na schůzi hned 23.3.2021. Od tohoto data tedy VR pokračuje v práci v počtu pěti členů.
Blog
MČR Masters 2021

Představujeme Vám discgolfový turnaj Mezinárodní mistrovství ČR v kategoriích master.

Tento turnaj od letošního roku nahradí tradiční květnový turnaj „Jarní Špalíček“ a do budoucna bude vždy v květnu pod názvem Caurus Egra Master Cup. Jak již název napovídá, bude určen hráčům v kategoriích master 40+.

Pro rok 2021 jsme navrhli České asociaci discgolfu (ČADG) formát tohoto turnaje jako samostatný mistrovský turnaj pro kategorie master. Díky této samostatnosti jsme mohli přidat další dvě kategorie. O titul mistra ČR se tedy bude bojovat v kategoriích mix MP40, MP50, MP60 a v ženské kategorii FP40.

MČR Master je turnajem mezinárodním, zúčastnit se mohou všichni hráči jenž splní podmínky registrace a turnaj může vyhrát kdokoliv z účastníků. Avšak, mistrem ČR v dané kategorii se může stát pouze občan České republiky.

Hrát se bude na chebském hřišti DG Myslivna Cheb a bude upraven na tři layouty.

Registrace je rozdělena do 4 částí a začátek je stanoven na 01. dubna od 20:00.

Více informací o hřišti, jednotlivých častí registrace, možnostech ubytování, stravě a dalších informací najdete na internetových stránkách turnaje http://masters.caurusegra.cz/

Připravujeme se na termín 15. – 16. května, ale v případě trvání vládních nařízení ohledně COVID 19 je stanoven náhradní termín na 28. – 29. srpna 2021.

Za Caurus Egra

Karel Zdeněk

ředitel turnaje

Blog
Změny v harmonogramu turnajů

Kvůli stále pokračující epidemiologické situaci a platným opatřením je další naplánovaný turnaj, konkrétně oblíbený Aprílový discgolfový dýchánek (ADD) na zámku Kozel, nucen zrušit původní termín 27.-28.3. O náhradním termínu turnaje je aktuálně jednáno se správou státního zámku Kozel.

K posunu termínu se již dopředu rozhodli i organizátoři Mistrovství ČR juniorů, které se nakonec v Jindřichově Hradci bude konat od 3. do 5. září 2021.

V případě jakýchkoli nových informací ohledně harmonogramu sezony 2021 Vás budeme opět informovat. Doufejme, že už žádné posuny termínů nebudou potřeba a sezona se rozjede co nejdříve tak, jak je naplánovaná.

Blog
Discgolfové zajímavosti z Finska

V minulém PDGA Weekly Newsletteru byl zveřejněn zajímavý článek o finském discgolfu. Celý článek naleznete zde: Discgolf ve Finsku

V článku jsou uvedeny všelijaké zajímavosti. Mimo jiné, že:

…v roce 2018 hrálo discgolf alespoň jednou v roce 263.000 Finů. Odhaduje se, že za pandemie v minulém roce toto číslo stouplo na dvojnásobek.

…Finové hrají discgolf po celý rok, pouze když mají polární noc, tak hrají méně. Existuje několik turnajů, které se konají pouze v zimě.

…průměrná vzdálenost, kterou musíte urazit k nejbližšímu hřišti je 3,7km. Ve Finsku je 800 hřišť, pouze v 10 obcích z 310 chybí alespoň 9 jamkové hřiště.

se říká „dej Finovi něco, s čím lze házet, a on z toho udělá sport“.  Finové vynikají ve všem, co se hází. Házejí s gumáky, toaletním papírem nebo mobilními telefony. Discgolfista Vilee Piippo hodil mobilním telefonem NOKIA 90 metrů. V hodu oštěpem mají 22 medailí z Olympiád.

…v roce 2005 poprvé vysílala finská národní televize přímý přenos z finálové devítky z turnaje The European Championship in discgolf vTampere.

…discgolf má velkou podporu na úrovni měst a obcí.  Místní kluby úzce spolupracují s radnicemi, aby poskytly svým obyvatelů velmi kvalitní hřiště s volným přístupem.

..města mezi sebou soupeří, kdo má lepší hřiště.

…discgolf se stává jednou z důležitých turistických atrakcí, kterou města a obce lákají turisty. Příkladem je Ostrov Aland s 16 hřišti.

…discgolf je součástí národního programu „Move“, který podporuje pohybové aktivity na školách.

…desítky hřišť, stovky tréninkových košů jsou v blízkosti škol a univerzit.

…discgolf dokonce můžete studovat na sportovní střední škole jako obor (společně s plnou atletickou průpravou).

….všechny oficiální turnaje jsou pořádané pod hlavičkou finské asociace FDGA a PDGA, hráči pro účast na těchto turnajích musí být členy národní asociace (členství zahrnuje automaticky i členství v PDGA).

…předseda finské discgolfové asociace má v okruhu 16 km od svého bydliště 23 hřišť.

 

Nezbývá, než Finům tiše závidět jejich discgolfové Eldorádo a doufat, že se třeba jednou alespoň přiblížíme takové popularitě a podpoře, jakou zažívá discgolf ve Finsku.

Blog
Soutěžní řád 2021 – nejdůležitější změny
Nedůležitější změny v soutěžním řádu pro rok 2021:

Sezóna pro 1. DGL, 2. DGL a RDGL probíhá vždy od 1. února do 31. října kalendářního roku.

Pořadí v 1. a 2. DGL – Pokud z jakéhokoli důvodu nebudou odehrány alespoň 3 turnaje v lize, bude liga anulována. Minimální počet započítávaných turnajů je 3.

Bodové hodnocení turnajů RDGL – na účastníka, který není členem ČADG, a na hráče s právem přednostní registrace do 1. DG se v hodnocení pro celkové pořadí v RDGL nahlíží tak, jako by se tento hráč RDGL nezúčastnil.

Nejlepší hráči RDGL již nepostupují do 2. DGL.

Byla zrušena podmínka 1. DGL poměru 2:2 turnajů v Čechách a na Moravě. Tato změna je z důvodu nízkého počtu přihlášeních turnajů v Čechách. Věříme, že se ČADG pro příští sezónu podaří připravit takové podmínky, aby se situace neopakovala.

Mistrovství ČR je letos rozděleno do tří turnajů:
MČR Masters v Chebu - MP40, MP50, MP60, FP40.
MČR Juniorů v J. Hradci - MJ15, FJ15, MJ12, FJ12, MJ10 a FJ10.
MČR OPEN Č. Budějovice - MPO, FPO, MJ18.

Celý soutěžní řád naleznete na https://idiscgolf.cz/pravidla.

 

Blog
Nové vedení České discgolfové reprezentace

Do vedení České discgolfové reprezentace pro rok 2021 byli jmenováni Jan Studnička z Českých Budějovic a František Trenz z Nového Jičína. Kapitáni budou spolupracovat na přípravě českých reprezentantů během celého roku, a to jak pro letošní Mistrovství Evropy, tak i ostatní reprezentační akce konané tento rok.

Děkujeme všem přihlášeným kandidátům, kteří se přihlásili. Vážíme si Vaší nabídky a ochoty pomoci.

 

Blog
Aktualizace harmonogramu 2. ligy

Byla provedena aktualizace harmonogramu turnajů Druhé discgolfové ligy 2021. Z důvodu nejistých podmínek a možností organizace turnaje především z hlediska protipandemických opatření byl turnaj Slovácko Open – Ivo Vojtík Memorial odložen na podzimní termín 18.-19.9.2021

Zároveň byl do této ligy dodatečně zařazen tradiční turnaj ADD na zámku Kozel, a to v termínu 26.-27.3. Všichni věříme, že turnaj bude moci proběhnout, nicméně v případě nepříznivých okolností bude i tento turnaj přesunut na pozdější termín.

Na turnaj ADD je již možné se registrovat v rámci první registrační fáze (viz http://idiscgolf.cz/turnaje/604), na stejných stránkách budou průběžně doplňovány aktuální informace ohledně turnaje.

Aktualizovaný tabulkový přehled termínů turnajů lze nalézt na http://idiscgolf.cz/download/terminovka_2021.pdf.

 

Blog
Pojištění ČADG

Od roku 2018 má Česká asociace discgolfu s Českou pojišťovnou (nyní Generali Česká pojišťovna) uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu nebo újmu vzniklou na životě, zdraví či majetku při hraní discgolfu. Od té doby byla již dvakrát využita, pokaždé na zranění způsobené letícím diskem. Přesto někteří discgolfisté o pojištění neví, nebo v něm mohou mít zmatek. Zde je krátké shrnutí.

Na koho se pojištění vztahuje?
Na všechny aktuální členy ČADG během účasti na turnaji či tréninku discgolfu na území ČR. U turnajů organizovaných v rámci některé ligy pod ČADG jsou pojištěni všichni hráči těchto turnajů (i pokud nejsou členy ČADG).

Na jaké situace lze pojištění uplatnit?
Pokud je při discgolfu někdo zraněn/usmrcen, nebo pokud se způsobí nějaká škoda (např. rozbité okno, zraněné zvíře).
Pokud se něco takového stane, obraťte se na Generali Českou pojišťovnu (č. pojistné smlouvy 86835118-12) a co nejdříve kontaktuje VR ČADG (vr@idiscgolf.cz), aby se vše mohlo co nejrychleji a bez problémů vyřídit.

Co to znamená?
Samozřejmě má každý hráč povinnost se před svým hodem ujistit, že ve svém okolí není žádná osoba ani zvíře, koho by mohl ohrozit. Nicméně i přes veškerou opatrnost se může nějaká nehoda stát. A právě pro tyto situace bylo pojištění zřízeno. Nezbývá než doufat, že jej bude potřeba využívat co nejméně.

Celou smlouvu s podmínkami k pojištění lze najít mezi dokumenty ČADG na odkazu http://idiscgolf.cz/dokumenty.

 

Blog
Nominace do reprezentace ČR v discgolfu

Do reprezentačního družstva byli nominováni tito hráči:

Kategorie MPO: Jakub Knápek, Bohdan Bílek, Jakub Semerád, Kryštof Novák, Matěj Vojtík, Michael Rádl, Jakub Kudrna, Daniel Konečný a František Trenz.

Kategorie FPO: Eliška Bártková, Jarmila Havířová a Eva Bínová.

Kategorie MPM: Lukáš Filandr, Jiří Brožek, Marek Šrom a Tomáš Dostál.

Kategorie MJ18: Jakub Dostál, Petr Mrázek, David Kolařík a Jan Janků.

Kategorie MJ15: Petr Striegler a Martin Štípek.

Kategorie FJ18: Klára Štodtová.

Z těchto hráčů budou do rozhodného dne definitivně nominováni hráči, kteří nás budou reprezentovat na Mistrovství Evropy 2021. Jako rozhodný den pro nominaci na EDGC 2021 bylo určeno datum 31.5. 2021.

Juniorská kategorie má o rok posunutou věkovou hranici, aby se tito hráči mohli zúčastnit v kategorii, ve které by hráli v původním termínu v roce 2020.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí pro užší nominaci i následné reprezentování České republiky a českého discgolfu.

EDIT 20.2.2021
Do reprezentačního družstva byl dodatečně jmenován Kryštof Novák. Úřadující mistr ČR nebyl původně mezi reprezentanty zařazen z důvodů předem známých pracovních povinností na EDGC (a s tím související nemožností hrát na tomto turnaji), nicméně i tak má možnost zapojit se do předcházející přípravy České reprezentace jako hráč.