Blog
Reprezentační soustředění

Začátek sezóny 2020 se pomalu blíží, první velké turnaje jsou za rohem, a proto také nastal čas se sejít spolu s reprezentačním týmem a probrat plány, strategie a trochu rozvinout své obzory. Zároveň bylo také cílem se lépe poznat a trochu posílit týmového ducha.

Reprezentační soustředění se konalo od pátku 6. do neděle 8. března. Jako základna byl zvolen penzion Kaspec v Uničově. V penzionu jsme se stravovali, nocovali a probíhaly zde hlavně přednášky a teoretická část přípravy.

Hned v pátek po večeři a přivítání se konala první přednáška. Petr Tanka nám představil vizi a cíle ČADG a také nám přiblížil informace týkající se Mistrovství Evropy, které se tento rok bude konat u nás na Konopišti. 

Po Peťově přednášce si slovo převzala Eva Bínová, která se nám snažila předat základy fyzioterapie. Ta patří mezi její vášně a zároveň se jí profesně věnuje. Představila nám některé vrcholové sportovce, se kterými pracuje. Cvičí s nimi a pomáhá jim zbavit se zranění nebo zlepšit deformace těla způsobené sportem. 

V sobotu po snídani jsme probrali věci týkající se regenerace a výživy a poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde si nás zase vzala do parády Evča. Upřímně jsem si vždy myslela, že když někdo řekne, že jde cvičit, tak dělá kliky, dřepy, lehy sedy, panáky atd. Překvapilo mě ale, že nic z toho jsme vůbec nedělali. 

Evča nám představila pro mě úplně nový styl cvičení, který se nazývá dynamická neuromuskulární stabilizace (zkráceně DNS). Zavzpomínali jsme si na polohy, které jsme dělali například jako tříměsíční nebo šestiměsíční miminka a zjistili, že většině z nás dělá velký problém se do těchto pozic vůbec dostat. Za vinu tomu měly hlavně naše zkrácené svaly a málo zpevněná břicha. Z těchto pozic jsme se přesunuli například do pozice medvěda a dělali jsme taky různé rotace. Dělali jsme jich tolik, že jakmile jsem potom jenom zaslechla slovo rotace, hned jsem se dala do pozoru. Naše kyčle při nich dostaly pěkně zabrat. U spousty z nás šlo také poznat, že děláme pouze jednostranné sporty, jako je například právě discgolf, badminton, squash, tenis, … Potvrdilo se nám, že bychom se měli více věnovat i jiným sportům jako je plavání, běh nebo jízda na kole. To totiž pomáhá aspoň v určité míře proti jisté deformaci, kterou nám jednostranné sporty přináší. Ale nebudu tvrdit, že pohled na tělo, kdy má člověk jednu ruku jako Hulk a druhou jako tyčku, není zajímavý.  

Dělali jsme ještě spoustu jiných cviků, u kterých jsme se skvěle protáhli a často se taky pěkně klepali. A i když se nejednalo o žádné skákání ani zdlouhavé série cviků, hodně jsme se u toho zapotili a další den to taky bylo znát. U některých z nás se dostavila jistá bolest svalů.

Po obědě a odpoledním klidu jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme se rozdělili do skupinek a hodinu trénovali backhand, forehand a puttování. Snažili jsme se si u toho hlavně radit a ladit své techniky. Poté se konal jednokolový turnaj, ve kterém zvítězil Kuba Semerád se skore -11. Hned za ním o jeden hod skončil Michael Rádl. 

V sobotu večer nás navštívil Lukáš Mráček, který se zabývá bojovým sportem jiu-jitsu. I přes to, že tvrdil, že se jedná o bezkontaktní sport, po vyslechnutí si toho, co jiu-jitsu obnáší, tomu nikdo z nás nevěřil. Lukáš nám povídal o tom, jak na sebe různě skáčou a mohou si u toho i přetrhnout vazy. Také nám vyprávěl o škole, kterou studuje (Ochranu obyvatelstva na UPOL, FTK). Díky ní měl možnost nějakou dobu studovat v Japonsku, kde se učil například bojové sporty. Lukáš tvrdil, že kvůli jiu-jitsu měl již zraněné skoro všechny části těla a začal se díky tomu víc protahovat a regenerovat. Jenom je trochu dost škoda, že s tím začal až poté, co nastal s jeho tělem problém. Byl příklad sportovce, které nám Evča ukazovala na své přednášce v pátek. 

V neděli po snídani jsme si sdělili dojmy, které v nás diskuze s Lukášem zanechala a přesunuli jsme se zase do tělocvičny, kde nám Evča dala do těla ještě víc než v sobotu. 

 

Co mi vlastně tohle soustředění dalo? Měla jsem možnost nahlédnout pod pokličku fyzioterapii, zjistila jsem, že je velmi důležité se u cvičení zaměřit na vnímání vlastního těla. Pokud chceme být lepší v discgolfu, měli bychom mít pestrý trénink. 

U cvičení je žádoucí se zaměřit na rychlost svého dechu a naučit se ho vnímat. Tím, že jsme si ukazovali, jak se dýchá do břicha a u každého cviku jsme se snažili procítit protahovanou část, jsme objevili svaly, o kterých jsme doposud ani neměli tušení. 

Co jsem se dále naučila je to, že pokud máme nějaký  byť i méně závažný problém, měli bychom ho řešit co nejdříve. Prokrastinací se totiž z maličkosti může vyvinout problém s velkým P. Když pociťujeme nějakou bolest, neměli bychom si říkat, že to časem přejde, měli bychom začít jednat. 

Toto soustředění nebylo jenom o discgolfu, navíc jsme se během něj věnovali tématu životosprávy. Dopřávat svému tělu kvalitní stravu je také jedním z kroků k cestě za úspěchem ve sportu. 

Za sebe a celý repre tým bych chtěla poděkovat ČADG, že nám umožnila se sejít a zase se trochu rozvinout v našem oblíbeném discgolfu. A hlavně velké díky Evičce Bínové, která se nám celý víkend věnovala, snažila se nám co nejvíce předat a udělat z nás dobré sportovce. A taky polokapitánovi Frantovi Trenzovi, který pomáhal s organizací soustředění. Děkujeme. Moc si toho vážíme. 

 
Napsala Eliška Bártková
Blog
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!!! ODLOŽENÍ REGISTRACE NA MČR

Milí přátelé,

ve spolupráci s organizátory MČR DG Eagles Uničov z. s. jsme se z důvodu nejasné budoucnosti rozhodi posunout start registrace na MČR jednotlivců o 14 dní, tedy na 27.3. Doufáme, že tou dobou již bude jasné, jak vážná tato epidemie/pandemie je.

Děkujeme za pochopení

Blog
!!!MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!!! ZRUŠENÍ TURNAJŮ
Nařízením VR ČADG se ruší všechny turnaje první i druhé discgolfové ligy, rovněž všechny turnaje všech regionálních lig.
Toto nařízení je platné do odvolání, minimálně však po dobu trvání stavu nouze.

Doporučujeme však, neorganizovat žádné turnaje. Riziko šíření nákazy je vysoké. Zároveň je potřeba sledovat aktuální stav a aktuální opatření vyhlášené vládou České republiky.

Za turnaje, které budou po dobu opatření kýmkoli organizovány, neponese ČADG žádnou odpovědnost.
Blog
Úprava registrace do turnaje

V nedávné době se na nás obrátil jeden z hráčů discgolfu. Uvedl, že nesouhlasí, aby jeho údaje (telefon a email) byly předávány pořadatelům turnaje.

Na základě této stížnosti jsme provedli rychlé opatření, se kterým se setkáte v rámci registrace do turnaje.

Do registrace jsme přidali dva checkboxy, se kterými je nutné souhlasit, abyste se mohli do turnaje zaregistrovat (textaci a umístění naleznete na konci článku).

1. Souhlas s předáním údajů pořadateli turnaje.

2. Prohlášení o bezpečnosti

Info pro pořadatele - i pro pořadatele jsme přidali prohlášení, že s poskytnutými údaji budou nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a v souladu s GDPR.

 

Souhlas s předáním údajů

V případě souhlasu s předáním informací o hráči jsme se obrátili na ÚOOÚ a požádali jej o vyjádření, jestli je takový postup správný. Zároveň jsme jej požádali o vyjádření, jestli je možné hráči, který nesouhlasí s poskytnutím údajů pořadateli, zamezit v registraci. Vycházíme přitom z běžné praxe, kdy např. při nakoupení pojištění Vás pojišťovna bez udělení tohoto souhlasu nepojistí.

Prohlášení o bezpečnosti

Z dostupné legislativy vyplývá, že požadatel turnaje je povinnen zajistit zdravotní pomoc při turnajích a má odpovědnost v případě úrazů a škod na majetku atp. Abychom pomohli pořadatelům, hráč musí souhlasit, že turnaj absolvuje na své riziko. Tuto tématiku jsme probírali s pořadateli v Olomouci a v blízké době k tomu doplníme samostatný článek a informace.

Nové souhlasy

 

Souhlas se zpracováním údajů

Prohlášení bezpečnosti

Blog
Výjimky pro pořadatele turnajů

Přinášíme dvě zprávy od PDGA, které se obě týkají udělování výjimek pro PDGA turnaje.

První z nich je nové pravidlo 804.02 C: "Každé mandatory, které nemá drop zónu do vzdálenosti 10 m od mandatory, vyžaduje výjimku od PDGA". Všechny případy, kdy musíte žádat o výjimku, naleznete na https://www.pdga.com/non-standard-rules-and-waivers-explained.


Druhá zpráva je pro nás potěšující, a sice že nyní by žádnému našemu řediteli neměla při žádostech o výjimky dělat problémy jazyková bariéra, protože odteď bude na tourmanager@pdga-europe.com výjimky vyřizovat Matěj Verl.

Připojujeme také odkaz na PDGA k dokumentu Internation program guide. Tuto příručku by měl znát každý pořadatel turnaje.

https://www.pdga.com/pdga-documents/international/international-program-guide?fbclid=IwAR2GXCfThO4C0-cjX5FNoBm2i-gf1uhMwmeEr8CzFm8EMRAdVfr1eKayM8A

Za upozornění děkujeme koordinátorovi při PDGA Pavlovi Kotalovi.

Blog
Členství jednotlivců 2020
V poslední době se nám množí dotazy typu "zaplatil jsem, ale u profilu stále nemám aktivní členství". Pokud by to náhodou byl i Váš případ, čtěte dále.
 
Dříve jste možná byli zvyklí, že stačí poslat platbu a všechno se zázračně propíše do vašeho profilu a máte hotovo, letos na to potřebujete o dva až tři kliky více. Kvůli přesunu evidence z MŠMT na novou Národní spotrovní agenturu nyní evidujeme u každého hráče i jeho rodné číslo. A protože v doplňování povinných údajů do profilu nebyli v minulosti členové příliš pilní, pro letošek vyžadujeme podání žádosti o členství i pro jeho prodloužení.
 
Prvním krokem je doplnění RČ ve vašem profiliu ( https://idiscgolf.cz/ucet/muj-ucet ). Dále je potřeba odeslat žádost o členství ( https://idiscgolf.cz/zadost ), čímž se zkontroluje, zda jsou zadané všechny povinné údaje pro členství. Žádost je poté potvrzena na základě spárování s platbou na našem transparentním účtu většinou do druhého až třetího dne.
 
Pokud se vám zdá, že už jste udělali vše a my vaši žádost přehlédli, nebo máte jakýkoliv další dotaz, napište nám na vr@idiscgolf.cz a my situaci prověříme.
 
 
Děkujeme
VR
Blog
Galavečer ČADG - Místo a program

S blížícím se termínem Galavečera ČADG je nutné upřesnit detaily konání.

Jak bylo předesláno potkáme se 15. 2. 2020 v Olomouci od  16:00.

Vzhledem k velkému zájmu o Galavečer ČADG jsme byli nuceni hledat jiný prostor, což způsobilo toto pozdější oznámení, za což se omlouváme. Nakonec volba padla na Restauraci na Pile. Místo je ještě blíže vlakovému nádraží.

Kontakt

Restaurace Na Pile

Pavlovická 31, Pavlovičky, 779 00 Olomouc
585 154 993
https://maps.app.goo.gl/mJ6oqRWZzBv31PjW9

DressCode (jak se obléci)

Na Galavečer ČADG je požadován business casual styl. Pro představu připojujeme odkaz, kde nalezneta jak své oblečení vhodně kombinovat.

https://www.wikihow.cz/Jak-se-obl%C3%A9kat-ve-stylu-business-casual

Vstupné na akci je symbolicky stanoveno na 50 Kč. Pro vyhlašované a ředitele turnajů je zdarma.

Program dne
 
Před začátkem galavečera ČADG, bychom se rádi setkali s řediteli a spolupořadateli turnajů. Jedná se o vůbec první organizované setkání a cílem je, předat si zkušenosti z pořádání turnajů, probrat novinky v SŘ a projít nejčastější dotazy k pravidlům.

 

10:30 – 11:00 příjezd a registrace ředitelů turnjů

11:00 – 12:00 Povinnosti pořadatele sportovní akce a první pomoc

12:00 – 13:00 Oběd, hrazený Čadg

13:00 – 14:00 Soutěžní řád 2020

14:00 – 15:00 Pravidla hry

15:30 - Akreditace na Galavečer Čadg

16:00 – 22:00 GALAVEČER ČADG

Vyhlášení vítězů se budeme snažit stihnout do 19:30, aby hráči z Čech stihli poslední spoj domů, pokud nebudou chtít zůstat.

Blog
Členské příspěvky klubů

Zaznamenali jsme otázky na výši členských příspěvků klubů pro rok 2020. Abychom tedy předešli jakýmkoli dohadům, zde je odpověď.
Jak je ze stanov patrné, výši členského příspěvku navrhuje VR jako součást rozpočtu ke schválení členské schůzi. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2020, který byl přijat členskou schůzí 16.listopadu 2019, nebyl poplatek stanoven. Z toho tedy vyplývá, že pro letošní rok od klubů za členství žádné poplatky vybírány nebudou.

Blog
Galavečer ČADG - vyhlášení vítězů

Už příští sobotu 15. 2. 2020 se potkáme v Olomouci při příležitosti vyhlášení vítězů za sezonu 2019.

Prosíme, potvrďte nám svou účast na linku https://forms.gle/REgsQGcEx7Yy2ybA8. Jsou zváni všichni hráči discgolfu!

Seznam oceněných naleznete na FB.

https://www.facebook.com/CADGCZ/posts/2833732956687589

Blog
Účast na Galavečeru ČADG

Ahoj discgolfisti,

jak víte, dne 15. 2. 2020 se v Olomouci bude konat Galavečer ČADG (více zde: https://idiscgolf.cz/clanek/69). Abychom zajistili odpovídající kapacitu, prosíme, dejte nám vědět kdo dorazí.

Podle počtu účastníků vybereme odpovídající prostor.

Termín ukončení přihlašování: 26. 1. 2020

Formulář k přihlášení: https://forms.gle/psfn854gqcdXnNvZA